Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ποια είναι τα τέσσερα σενάρια των εκλογών

Νέες προβλέψεις για τις πολιτικές εξελίξεις κάνουν οι αναλυτές των δηµοσκοπήσεων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι θεωρούν πως όλες οι εκτιµήσεις που κάνει η κυβέρνηση πέφτουν έξω, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται αναλόγως και οι διαθέσεις του εκλογικού σώµατος.
Θεωρούν, συγκεκριµένα, ότι από δω και στο εξής (δηλαδή µέχρι τον χρόνο των εκλογών, που ποικίλλει) η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής ρευστότητας. Τα δεδοµένα, κατά τους δηµοσκόπους, επί των οποίων βασίζουν τις προβλέψεις τους είναι τα εξής: Η διαφορά µεταξύ Νέας ∆ηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο παραµένει µεγάλη, αλλά και σταδιακά αυξάνει υπέρ της πρώτης. Παρ’ όλα αυτά, όσο κι αν η αυτοδυναµία για το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης είναι κοντά, δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη και εξαρτάται απολύτως από τον χρόνο που θα επιλέξει η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές.

Ως προς τις εξελίξεις που συναρτώνται µε τον χρόνο των εκλογών, αυτές εξαρτώνται από το τι θα πάρει η κυβέρνηση από τους θεσµούς. Συγκεκριµένα, υπάρχουν τα εξής ενδεχόµενα:

1Να κλείσει η αξιολόγηση µε κάποιες παραχωρήσεις για την ελάφρυνση του χρέους – πράγµα που σε αυτή τη φάση θεωρείται απίθανο λόγω της στάσης των Γερµανών εξαιτίας των εκλογών τους. Στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας κέρδιζε κάτι, το οποίο θα µπορούσε να παρουσιάσει ως διαπραγµατευτική επιτυχία -π.χ., κάτι πιο χειροπιαστό ως προς τα αντίµετρα-, ενδεχοµένως να αποφάσιζε, όπως εκτιµούν οι δηµοσκόποι, να εξαντλήσει την τετραετία. Κι αυτό διότι θα ευελπιστούσε ότι από το φθινόπωρο του 2018 θα ήταν δυνατόν να πάρει κάποια ελάφρυνση του χρέους, που βεβαίως δεν θα ήταν περικοπή του, αλλά οι όροι αποπληρωµής του θα ήταν τέτοιοι ώστε να δηµιουργούνται προϋποθέσεις στοιχειώδους ανάπτυξης µε χρήµατα που θα εξοικονοµούντο και θα έπεφταν στην αγορά.

2 Στην περίπτωση της παράτασης της παραµονής της κυβέρνησης στην εξουσία, µέχρι δηλαδή τον Σεπτέµβριο του 2019, η πιθανότητα επίτευξης της αυτοδυναµίας από τη Ν.∆. -διότι δεν αµφισβητείται ότι θα είναι ακόµη και τότε πρώτο κόµµαθα αδυνάτιζε.

3 Αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατορθώσει να αποκοµίσει τίποτε το ουσιαστικό το επόµενο διάστηµα -να περάσει δηλαδή η γραµµή Σόιµπλε, ότι πρέπει να τηρηθούν τα συµφωνηθέντα µε υψηλά πλεονάσµατα και χρηµατοδοτική συµµετοχή του ∆ΝΤ µόλις τελειώσει το τρέχον πρόγραµµα, πράγµα που σηµαίνει ουσιαστικά νέο Μνηµόνιο µεταξύ Ελλάδος και Ταµείου-, τότε κατά τις δηµοσκοπικές προβλέψεις η κυβέρνηση δεν θα κατορθώσει να φτάσει ούτε στο φθινόπωρο του 2018. Που είναι το άλλο εκλογικό ορόσηµο.
4 Στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορέσει να παραµείνει στην εξουσία για τους παραπάνω λόγους, είναι κρίσιµο το αν θα πιάσει ή όχι αυτοδυναµία η Νέα ∆ηµοκρατία.

Πηγή: http://www.parapolitika.gr