ΑΝΕΚΔΟΤΟ Ο τσοπάνης στο δικαστήριο...

Ένας τσοπάνης , καλείται από το χωριό του , μάρτυρας σε μια δίκη στη πολιτεία . 
Τώρα είναι μέσα στο δικαστήριο και του κάνουν διάφορες ερωτήσεις :
- " Πώς ονομάζεστε ; " 
Είπε το όνομα του . 
- " Είσαστε παντρεμένος ; " 
- " Ποιος ιγώ ; " 
- " Ναι , εσείς ". 
- " Είμαι . " 
- " Με ποια ; " 
- " Ποιος ιγώ ; " 
- " Να απαντάτε κατευθείαν παρακαλώ . " 
- " Με ποια είσαστε παντρεμένος ; " 
- " Με μία γυναίκα ! " 
- " Βρε βλάκα , ξέρεις κανέναν να είναι παντρεμένος με άντρα ; " 
- " Ξέρω ! " 
- " Ποιον ; " 
- " Την αδελφή μ ! " anekdotakiastv.blogspot.gr