Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Με έδιωξαν γιατί δεν υπέκυψα στην τρόϊκα"! Ο πρώην πρόεδρος του ΜΤΣ καταγγέλει

Ανακοίνωση - βόμβα και όχι πρόωρο “βαρελότο” από τον πρώην πλέον πρόεδρο του ΜΤΣ .
Ο αντιστράτηγος ε.α με κείμενό του που δημοσιεύεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, εφημερίδα που εκδίδεται από τους “θεσμικούς απόστρατους” της ΕΑΑΣ κάνει λόγο για σκοπιμότητες και για πιέσεις που ασκηθηκαν για να μειώσει ενοίκια στο μέγαρο ΑΤΤΙΚΑ,αλλά και για την άρνησή του να συμμορφωθεί σε οδηγίες της τρόϊκας.

Όλο το κείμενο του αντιστράτηγου ε.α στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ που θα προκαλέσει αντιδράσεις:Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι και μερισματούχοι του ΜΤΣ, με το υπ’ αριθμ. 5 Μαρτίου 2014, αρ. φύλλου 112 ΦΕΚ, αντικαταστάθηκα για τα καθήκοντά μου ως Προέδρος των ΔΣ του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η αντικατάστασή μου ήταν... εντελώς αιφνιδιαστική και προκάλεσε εύλογα ερωτήματα και αντιρρήσεις, τόσο σε μένα όσο και στους Μερισματούχους του ΜΤΣ, για τους λόγους που ελήφθη η απόφαση αυτή από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι αντιρρήσεις που εκφράζονται έχουν να κάνουν με την νομιμότητα της αντικατάστασής μου και όχι για το έργο μου ως Πρόεδρος, για το οποίο κατά την γνώμη του συνόλου των αποστράτων κατά την διάρκεια της οκταμήνου θητείας μου στο ΜΤΣ ήταν θετικό, είχε σταματήσει την «κατρακύλα» του και είχε μπει πλέον στον δρόμο της ανάκαμψης.

Ειδικότερα, αναφέρονται μερικά θετικά βήματα:

1. Διανομή μερίσματος 96.000.000 € αντί των 63.000.000 € που είχαν αρχικώς γραφεί στον προϋπολογισμό του ΜΤΣ για το έτος 2013.

2. Τα χρηματικά διαθέσιμα, το τέλος του 2013, σχεδόν διπλασιάσθηκαν από εκείνα του 2012.

3. Πληρώθηκε το σύνολο του ΒΟΕΑ προς τους δικαιούχους, με πλήρη σχεδόν απορρόφηση της έκτακτης χρηματοδότησης που δόθηκε στο ΜΤΣ από το Υπουργείο Οικονομικών.

4. Δημιουργήθηκε αποθεματικό για το έτος 2013, 26.000.000 €.

5. Δόθηκαν 10.000.000 € επιπλέον, στο ΕΚΟΕΜΣ, έναντι της οφειλής προς αυτό.

6. Η εξυπηρέτηση των μερισματούχων επεκτάθηκε για όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος.

7. Από το Φεβρουάριο του 2014, δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο πληροφοριών με πρώτιστο μέλημα να εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους μερισματούχους σε καθημερινή βάση.

Το άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2690/1999 που επικαλούνται στην απόφαση, προβλέπει ότι η αντικατάσταση μέλους συλλογικού οργάνου πριν την λήξη της θητείας είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του (αποκλειστική, παράνομη ή πλημμελή άσκηση καθηκόντων), ο οποίος λόγος πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αντικατάστασή μου, διαρκούσης της θητείας μου ως Προέδρου του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ, η οποία ήταν τριετής και έληγε την 26η Ιουνίου 2016, έγινε όπως είναι προφανής, καθ’ υπέρβαση της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 2690/1999, αφού στην πράξη δεν βεβαιώνεται κανένας λόγος αναγόμενος στην άσκηση των καθηκόντων μου και συνεπώς είναι άκυρη. (πρβλ. ΣτΕ 3370/2007).

Επί πλέον, στην προκειμένη περίπτωση, δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 20, παρ. 2 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κατοχυρώνουν το δικαίωμά μου προηγούμενης ακρόασης ως διοικούμενου, αφού ουδέποτε εκλήθην να εκφράσω τις απόψεις μου προς της έκδοσής της.

Είναι προφανές ότι δεν υπήρχαν λόγοι όπως προαναφέρθηκαν, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Προέδρου, που μπορούσαν να αναφερθούν.

Τίθεται συνεπώς το ερώτημα από πολλούς: Γιατί αντικαταστάθηκα; Η αντικατάστασή μου, τι σκοπιμότητες εξυπηρετούσε; Μήπως έχουν να κάνουν με άλλους λόγους;

Θέτουν τα ερωτήματα μήπως αφορούν:

1. Τη διαφωνία μου και σθεναρή μου αντίσταση, όπως και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του ΜΤΣ για αναθεώρηση και αλλαγή των όρων της σύμβασης της ΠΙΚΑΡ (Μέγαρο «ΑΤΤΙΚΑ») που ζητήθηκαν από την ΠΙΚΑΡ;

Όπως:

α. Την μη αύξηση του ενοικίου, όπως προβλέπεται από την σύμβαση, 9.903.424 € το χρόνο για το 2014, σε 26.412.325 από 1/3/2016;
β. Την μείωση του προβλεπομένου από την σύμβαση μισθώματος κατά ποσοστό 35% από 1/1/2014;
γ. Την μείωση των εγγυητικών επιστολών κατά ποσοστό 35%;
δ. Την πώληση εν τέλει του ακινήτου;

2. Την διαφωνία μου να συμμορφωθώ με τις υποδείξεις της Τρόικας ώστε να υποβάλλω στοιχεία εσόδων-εξόδων των ταμείων, δηλαδή να συνηγορήσω εντέλει στην ένταξη των ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜ και ΕΛΟΑΣ, σ’ ένα ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (όπως το ΙΚΑ - ΕΤΕΑ) και πιθανώς ένταξή τους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εργασίας;

3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ την 6/2/2014 ανακοίνωσης, που αφορούσε σε τροπολογία του Αποθεματικού του ΜΤΣ, η οποία απεστάλη στο ΜΤΣ με FAX από το γραφείο του αρμοδίου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και με την οποία θα αποδεσμευόταν ποσό περίπου 10 εκ. € ετησίως υπέρ του ποσού που αναλογεί στη χορήγηση του μερίσματος;

Η ως άνω ανάρτηση, κατέβηκε το βράδυ της επόμενης ημέρας, ύστερα από παρέμβαση του Δντή του γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, ζητήθηκε η παραίτησή μου, που φυσικά δεν υπέβαλα, γιατί η ανάρτηση δεν έγινε με δική μου πρωτοβουλία αλλά ύστερα από εντολή του γραφείου του αρμοδίου Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Μήπως η αλήθεια της αντικατάστασής μου, βρίσκεται κάπου στα παραπάνω;

Δυστυχώς, κάποια παπαγαλάκια άρχισαν να διαρρέουν άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με τα παραπάνω και σε καμμία περίπτωση που αφορούσαν τα καθήκοντά μου ως Προέδρου του ΜΤΣ, όπως ότι δήθεν, σαν Δντής Οικονομικού, λόγω θέσεως που ήμουν και μέλος του Δ.Σ. του ΜΤΣ και της Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ (μαζί με άλλα τουλάχιστον 60 άτομα, πρώην Αρχηγούς, Υπαρχηγούς, Δντές ΜΧ, Στρατιωτικούς Δικαστές κ.λπ.), βλάψαμε με πράξεις και παραλείψεις, το ΜΤΣ και τον ΕΛΟΑΣ.

Η αλήθεια είναι ότι σχετικοί φάκελοι έχουν αποσταλεί στην δικαιοσύνη για διερεύνηση και δεν έχει απαγγελθεί καμμία κατηγορία.

Όσον αφορά το πρόσωπό μου, ήμουν μέλος του Δ.Σ. του ΜΤΣ από τον Μάρτιο του 2006 μέχρι τον Μάρτιο του 2011 και στο χρονικό αυτό διάστημα, ούτε εκποιήσεις της ακίνητης περιουσίας έγιναν, ούτε πώληση της Γ.Τ.Ε., ούτε αγορές Μετοχών, ούτε αυξήσεις Μερισμάτων κ.λπ.. Αυτά αφορούσαν άλλες χρονικές περιόδους και τα οποία ερευνώνται.

Εάν κατά την διάρκεια της θητείας μου, ως μέλος του Δ.Σ. του ΜΤΣ, δεν κάναμε μειώσεις μερισμάτων και σαν μέλος της Δ.Ε. του ΕΛΟΑΣ πήραν εφάπαξ Ε.Μ.Θ. που δικαιώθηκαν τελικώς συντάξεως από το Δημόσιο, αυτό ας το κρίνουν οι συνάδελφοι απόστρατοι.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι στα 40 χρόνια της Στρατιωτικής μου καριέρας, σαν Αξκός του οικονομικού, είχα σαν γνώμονα να υπηρετώ τα συμφέροντα και μόνο της υπηρεσίας και των συναδέλφων Στρατιωτικών εν ενεργεία και αποστρατεία. Διαχειρίστηκα αυτά τα χρόνια εκατομμύρια ευρώ, έφυγα περήφανος για το έργο μου αλλά και φτωχότερος από την ημέρα που πήγα στον Στρατό και για τους απορούντες αναφέρω ότι τα μόνα περιουσιακά μου στοιχεία είναι, ένα σπίτι 48 τμ. που πήρα με δάνειο από τον ΑΟΟΑ για το οποίο πληρώνω δόση 500 € τον μήνα από την μικρή μου σύνταξη και ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού 7 ετών.

Ευχαριστώ τον θεό που μου έδωσε την δύναμη να αντιστέκομαι σε οποιεσδήποτε πιέσεις.

Φεύγω με ψηλά το κεφάλι και με την συνείδησή μου ήσυχη.

Σιδηρόπουλος Μιχαήλ
Αντγος ε.α.

“ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» - staratalogia.blogspot

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ειδικοί κατέγραψαν 46 αρνητικές συνέπειες των social media

Νέα μελέτη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έφεραν πολυεπίπεδες μεταβολές και μικρές αλλά και μεγάλες επαναστάσεις σε κάθε τομέα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

«Ταφόπλακα» στις λαϊκές αγορές από τον Άδωνι!

Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο Πισσαρίδη, που οδηγεί στον αφανισμό τις μικρές επιχειρήσεις των αγροτών – παραγωγών Νέο γύρο σφοδρών αντιδράσεων προκαλεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που αλλάζει άρδην το τοπίο στις λαϊκές αγορές.

Πώς οι ανατιμήσεις αλλάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Μέχρι τον Μάρτιο του 2022 εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η επίδραση των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, μεταφορικό και ενεργειακό κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων διατροφής.

Πανσέληνος στον Κριό στις 20 Οκτωβρίου - Προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Στις 20 Οκτωβρίου 2021, η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Κριού. Πρόκειται για ένα πύρινο φεγγάρι που έρχεται να ρίξει φως σε θέματα που αφορούν το θάρρος, τον ανταγωνισμό, την επιθετικότητα, τον αυθορμητισμό, το Εγώ μας.

Oι κωδικοί ΟΣΔΕ ανά Περιφέρεια που δίνουν τα επιπλέον 29 μόρια στους υποψήφιους Νέους Αγρότες 2021

Η συγκεκριμένη λίστα αφορά τα 12 μόρια (μέγιστο) που προσφέρει το κριτήριο του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας και τα 17 μόρια (μέγιστο) σύμφωνα με το κριτήριο συμβολής του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας.

Έδεσσα: «Λουκέτο» στη ΜΕΘ του νοσοκομείου λόγω έλλειψης προσωπικού

Μεγάλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα , με τα κρούσματα να πληθαίνουν διαρκώς, τους εμβολιασμούς να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και τις  αναστολές εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών να αποβαίνουν σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων .

Ρωσία- ΝΑΤΟ: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο

Του Δημήτρη Λιάτσου * Τελικά ολοκληρώνεται ένα «διαζύγιο» το οποίο είχε γίνει οφθαλμοφανές από το 2015. Η Μόσχα αποφάσισε να  απαντήσει στην πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ να απελάσει οκτώ συνεργάτες της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας στην έδρα του Συνασπισμού, στις Βρυξέλλες.

Καρέ χοιρινής μπριζόλας

ΥΛΙΚΑ (για 8 μερίδες)  1 καρέ χοιρινής μπριζόλας (περίπου 4 κιλά ενωμένα) Αλάτι, πιπέρι Για την επικάλυψη 4 κ.σ. ελαιόλαδο 2 κ.σ. μέλι 2 κ.σ. μουστάρδα πικάντικη

ΗΠΑ – Για πρώτη φορά στον κόσμο γιατροί συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο νεφρό από χοίρο

Χειρουργοί στη Νέα Υόρκη συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο – για πρώτη φορά στον κόσμο – ένα νεφρό που είχε αναπτυχθεί στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Το όργανο λειτούργησε κανονικά, κάτι που ανοίγει πιθανώς το δρόμο για μια νέα πηγή οργάνων προς μεταμόσχευση προερχόμενων από ζώα.

Διπλάσιος έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ στους αγρότες με την ρήτρα αναπροσαρμογής ίση με την κατανάλωση

Διπλάσιος ο λογαριασμός της ΔΕΗ που φτάνει στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με τους παραγωγούς να καλούνται να πληρώσουν ρήτρα αναπροσαρμογής ίση με το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωσή τους ακόμα και μετά την έκπτωση ενέργειας 30%.