Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Νέο ψαλίδι στον κατώτατο μισθό μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου Μνημονίου – Θα πέσει κάτω από τα 586 ευρώ!

Νέο ψαλίδι για τον κατώτατο μισθό μετά την εφαρμογή του
αναθεωρημένου Μνημονίου και των νέων μέτρων που περιέχει για τις αμοιβές.
Όπως αναφέρει η Βήμα της Κυριακής οδηγούμαστε στην καθιέρωση “κατώτατων μισθών τεσσάρων ταχυτήτων” ενώ στο άμεσο μέλλον όλες οι κατώτατες αμοιβές θα συμπιεστούν προς το όριο των 586,08 ευρώ.Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο νέος μισθός για το 2017 θα είναι χαμηλότερος των 586 ευρώ, εφόσον ληφθούν υπόψη οι νέοι παράγοντες βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι κατώτατες αμοιβές, όπως “η κατάσταση της οικονομίας, οι προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας των τιμών και της ανταγωνιστικότητα, της απασχόλησης, του ποσοστού των ανέργων, των εισοδημάτων και μισθών”.
Σήμερα με την μειωμένη προσαύξηση κατά 50% στις τριετίες των υπό πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων οδηγούμαστε, σύμφωνα με το Βήμα σε τέσσερις περιπτώσεις κατώτατων μισθών.
Πρώτον, μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 25 ετών που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι με κατώτερο μισθό, θα λαμβάνουν προσαύξηση 5% για κάθε τριετία αντί για 10% που είναι σήμερα.
Δεύτερον, μακροχρόνια άνεργοι που προσλαμβάνονται ως εργατοτεχνίτες δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές, που αφορούν μόνο τους υπαλλήλους.
Τρίτον εργαζόμενοι, άνω των 25 ετών δεν θα υποστούν καμία αλλαγή, αφού η μείωση αφορά μόνο άνεργους. Έτσι γι αυτούς διατηρείται η προσαύξηση 10%.
Ένας εργαζόμενος με 9 χρόνια προϋπηρεσίας δικαιούται 761,9 ευρώ τον μήνα (586,08 βασικός και 175,82 το επίδομα για τις τριετίες.
Τέταρτον, εργαζόμενος κάτω των 25 ετών, λαμβάνει ήδη χαμηλότερο μισθό κάτω από τον κατώτατο, δηλαδή 510,95 ευρώ αντί για 586 ευρώ. http://www.makeleio.gr