Αμφίπολη, οι αρχαίοι επέλεξαν τον φυσικό λόφο.

Αποσπασματικά, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, συνεχίζονται η γεωφυσική διασκόπηση και η γεωλογική χαρτογράφηση του λόφου Καστά στην Αμφίπολη. Οπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, οι αρχαίοι αρχιτέκτονες επέλεξαν να κατασκευάσουν το ταφικό μνημείο πάνω σε ένα φυσικό λόφο, ενώ εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το ανάγλυφο του τοπίου και τους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, από τις 11 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Γρηγόρη Τσόκα, διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής ΑΠΘ, επικεντρώθηκε στο υπέδαφος της περιοχής γύρω από τη θόλο. Με στόχο τη δημιουργία μοντέλου του εδάφους της εποχής, πραγματοποιήθηκαν γεωλογικές και τεκτονικές παρατηρήσεις καθώς και ηλεκτρονικές τομογραφίες, ενώ σε μικρή έκταση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ραντάρ υπεδάφους. Μελετήθηκαν, επίσης, οι πρόσφατες αποχωματώσεις και τα προγενέστερα ανασκαφικά σκάμματα.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο λόφος προϋπήρχε της ανθρωπογενούς παρέμβασης, ενώ η επίχωση συνιστά μόνο ένα μικρό τμήμα του. Η θόλος «φαίνεται ότι εδράστηκε και ανεγέρθηκε εντός ορύγματος, το οποίο διανοίχθηκε στους γεωλογικούς σχηματισμούς των πρανών του προϋπάρχοντος λόφου», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου. Στις απεικονίσεις του εσωτερικού του λόφου διακρίνονται «αντιστατικές δομές, οι οποίες διερευνήθηκαν περαιτέρω». Επιπλέον, εντοπίστηκαν ορισμένα «σημεία ενδιαφέροντος», τα οποία χρήζουν ανασκαφικής διερεύνησης.

Στην επιστημονική ομάδα συμμετέχουν οι καθηγητές Παναγιώτης Τσούρλος και Γιώργος Βαργεμέζης από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ο ιζηματολόγος Γιώργος Συρίδης, ο παλαιοσεισμολόγος Σπύρος Παυλίδης, ο γεωλόγος Ευάγγελος Καμπούρογλου, μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΑΠΘ κ.ά.

Χριστίνα Σανούδου
Πηγή: kathimerini.gr