15 Ιουλίου 2015

Ολοι οι νέοι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Περισσότερους φόρους στους έχοντες εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ μέσω της αύξησης της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης, στις επιχειρήσεις με αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 26% στο 29% και την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% και αύξηση κατά 30% στους φόρους πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών και τις πισίνες, επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων και αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο.
Αναλυτικά τα μέτρα που θα νομοθετηθούν άμεσα είναι τα ακόλουθα:
1. Αύξηση του φόρου εισοδήματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προσώπων αυξάνεται από το 26% στο 29%.
2. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για όλες τις εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα.
Ειδικότερα:
Ο συντελεστής της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις προσώπων αυξάνεται από το 80% στο 100%.
Ολοι οι νέοι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις
Ο συντελεστής της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις προσωπικές εταιρείες, τις αστικές εταιρείες, τις κοινοπραξίες κ.λπ. αυξάνεται από 55% σε 75% για τη χρήση του έτους 2015.
3. Αύξηση κατά 30% του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τις πισίνες και τα αεροσκάφη. Ειδικότερα, ο συντελεστής του φόρου αυξάνεται από το 10% στο 13% του ισχύοντος τεκμηρίου διαβίωσης, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 10 ετών, τις πισίνες, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα.
4. Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη θαλάσσης μήκους άνω των 5 μέτρων. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται φόρος 13% επί του ισχύοντος ποσού τεκμηρίου διαβίωσης σε όλα τα σκάφη αναψυχής μήκους μεγαλύτερου των 5 μέτρων ανοικτού τύπου ή με χώρο ενδιαίτησης. Από τον φόρο αυτό εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτι, τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.
5. Αύξηση του φόρου επί των ασφαλίστρων. Ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων αυξάνεται από το 20% στο 25% για τον κλάδο πυρός και από το 10% στο 15% για τον κλάδο των αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης).
6. Αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα ετήσια ατομικά εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Ειδικότερα:
Για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται από το 1,4% στο 2%.
Για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται από 2,1% σε 4%.
Για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται από 2,8% σε 6%.
Για εισοδήματα από 500.001 και άνω ο συντελεστής αυξάνεται από το 2,8% στο 8%.
Για το συνολικό καθαρό εισόδημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του προέδρου και των αντιπροέδρων της Βουλής, των βουλευτών, του προέδρου και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, των γενικών και ειδικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των περιφερειαρχών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές τους και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, ο συντελεστής αυξάνεται από το 3,5% στο 5%.
7. Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο μέσω τραπεζικού συστήματος για συναλλαγές πάνω από ορισμένα όρια. Το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί σε συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή σε συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών λιανικής, οι οποίες διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, θα δεσμεύεται από την τράπεζα και θα αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής.
Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα θα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θα χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή.
Ο λογαριασμός
Από τα 3,62 δισ. ευρώ, τα 2,39 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις αυξήσεις στους συντελεστές και τις λοιπές αλλαγές στο καθεστώς του ΦΠΑ, τα 410 εκατ. ευρώ από τις αυξήσεις στη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων, τα 445 εκατ. ευρώ από τις αυξήσεις στους συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα, τα 251 εκατ. ευρώ από τις αυξήσεις των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 124 εκατ. ευρώ από τα λοιπά μέτρα.
Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προσώπων αυξάνεται από το 26% στο 29%.
imerisia