25 Ιουλίου 2015

Η χημειοθεραπεία βλάπτει την ποιότητα ζωής στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου

Ανώφελη και μάλιστα επιζήμια για την ποιότητα ζωής των
καρκινοπαθών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου αποδεικνύεται πως είναι η χημειοθεραπεία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.
Τα πορίσματα της έρευνας αυτής, που δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση της αμερικανικής επιθεώρησης JAMA Oncology, ενισχύουν τα συμπεράσματα συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Αμερικανικής Εταιρίας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), που υποστηρίζει ότι η χημειοθεραπεία στους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου δεν έχει κλινικά οφέλη.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν 312 ασθενείς –η πλειοψηφία τους ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 58,6 χρόνια- με μεταστατικό καρκίνο επί τέσσερις μήνες πριν από το θάνατό τους, προκειμένου να μελετήσουν τη σχέση μεταξύ της χορήγησης χημειοθεραπείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών τελικού σταδίου.
Όπως διαπίστωσαν, η χημειοθεραπεία δεν συνέβαλε σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που διατηρούσαν περιορισμένη ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης ή πλέον δεν διέθεταν αυτή τη δυνατότητα.
Επίσης, η χημειοθεραπεία επηρέασε αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών που είχαν ακόμη τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή σε χημειοθεραπεία της ASCO που αφορούν τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, των οποίων το προσδόκιμο επιβίωσης περιορίζεται σε λίγους μήνες. http://www.altsantiri.gr