Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σχέδιο-σοκ για «παράλληλο» σύστημα χαμηλότερων συντάξεων για όλους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ
Ενα νέο παράλληλο σύστημα ασφάλισης για όσους δεν είναι
κοντά στη συνταξιοδότηση που θα δίνει χαμηλότερες συντάξεις σε όλους στο μέλλον, προβλέπει το σχέδιο της δομικής «μεταρρύθμισης» του Ασφαλιστικού το οποίο προωθείται για... μετεκλογική αξιοποίηση, ανάλογα με τη σύνθεση και τον «προσανατολισμό» της νέας κυβέρνησης (αν δηλαδή θα εφαρμόσει πλήρως ή μερικώς το 3ο Μνημόνιο).
Το σχέδιο ανατροπής του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όπως ισχύει επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και τη μετάβαση από το διανεμητικό σύστημα των εγγυημένων παροχών (ως ένα βαθμό, λόγω των γνωστών περικοπών), σε ένα κεφαλαιοποιητικό (εξατομικευμένο) σύστημα με μια εθνική σύνταξη για όλους, χαμηλότερες εισφορές ακόμη και σε συνάρτηση με το φορολογητέο εισόδημα του κάθε πολίτη και τη συμπλήρωση του εισοδήματος είτε από αναλογικές - κυμαινόμενες συντάξεις (χωρίς εγγυημένα από το κράτος ποσοστά) είτε από πρόσθετες επαγγελματικές ή ιδιωτικές συντάξεις, βρίσκεται στο τραπέζι της Επιτροπής «σοφών» για το Ασφαλιστικό.
Και θα συμπεριληφθεί στο τελικό πόρισμα που θα δημοσιοποιηθεί μετά τις εκλογές με τρεις διαφορετικές εκδοχές-σενάρια, στα συνολικά τέσσερα που έχουν ήδη κατατεθεί. Πολλά μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων και κορυφαίων δικαστικών) θεωρούν, πάντως, ότι τα «μοντέλα» εξατομίκευσης των κύριων συντάξεων προσκρούουν στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο «θεμελιώνει» την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 παρ. 5).
Σχέδιο-σοκ για «παράλληλο» σύστημα χαμηλότερων συντάξεων για όλους
Επιπλέον διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις για την... επάρκεια της χρηματοδότησης των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων αν αλλάξει το σύστημα καθώς και για τις ομάδες που, τελικά, θα κληθούν να «σηκώσουν» το κύριο φορολογικό βάρος για τη χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης (μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να «κρύψουν» εισόδημα).
Το 1ο σενάριο
Το πρώτο σενάριο το οποίο παρουσίασε «κεκλεισμένων των θυρών» ο πρώην υπουργός Γ. Κατρούγκαλος ταυτόχρονα με τη συγκρότηση της Επιτροπής, προβλέπει την ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής σύνταξης (παρά το γεγονός ότι το επίσημο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι θα λειτουργεί ένα Ταμείο για την κύρια σύνταξη και ένα Ταμείο για την επικουρική σύνταξη) και την απονομή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μιας εθνικής σύνταξης συνδεδεμένης με το «κατώφλι» κινδύνου φτώχειας (60% του μέσου εισοδήματος) και μιας ανταποδοτικής, με βάση τις εισφορές που θα έχουν καταβληθεί στις ατομικές μερίδες κάθε ασφαλισμένου σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος της νοητής κεφαλαιοποίησης.
Η εθνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τη γενική φορολογία και η ανταποδοτική από τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, ενώ κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρις ότου «ισορροπήσει» χρηματοδοτικά το σύστημα θα πρέπει να δίνεται κρατική χρηματοδότηση.
Στη μεταβατική περίοδο θα χορηγείται τμήμα σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης έως την ημερομηνία εφαρμογής του νέου Ασφαλιστικού (θα υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του παλαιού συστήματος και τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα) και δεύτερο τμήμα (με νοητή κεφαλαιοποίηση) για τον χρόνο ασφάλισης με το νέο σύστημα.
Το 2ο σενάριο
Το δεύτερο σενάριο που υποστηρίζει ο καθηγητής Μιλτ. Νεκτάριος (πρώην διοικητής του ΙΚΑ και παλαιότερα πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής), προβλέπει την εξασφάλιση αναπλήρωσης, μέσω της σύνταξης, του 50% του μισθού ύστερα από 35χρόνια στους ασφαλισμένους που ασφαλίστηκαν μετά το 1992. «Και οι πολίτες θα πρέπει με δικά τους μέσα να φροντίσουν για την εξασφάλιση ενός επιπλέον ποσοστού αναπλήρωσης 25%» είτε από πρόσθετη ασφάλιση (π.χ. επαγγελματική).
Οι συντάξεις του 50% θα απονέμονται από το ΙΚΑ στο οποίο θα συγχωνευτούν, ως «υποδιευθύνσεις» όλα τα Ταμεία, με το σύστημα ατομικών μερίδων και προκαθορισμένες χαμηλές εισφορές επί του φορολογητέου εισοδήματος (10% για τις κύριες και 5% για τις επικουρικές).
Με βάση το μοντέλο αυτό (παραλλαγή του σουηδικού) το κράτος θα μπορούσε να διατηρήσει το ΕΚΑΣ, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για τους πιο φτωχούς συνταξιούχους.
Το 3ο σενάριο
Την απονομή μιας εθνικής σύνταξης σε όλους με βάση κλίμακα εισφορών στο (προ φόρου) εισόδημα που θα «δηλώνεται» στην εφορία, προβλέπει, αντί της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, η πρόταση του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης Δ. Γράβαρη. Οπως εξηγεί στην «Ημερησία», το σημερινό σύστημα δεν είναι βιώσιμο μετά τις μεγάλες ανατροπές που έχουν γίνει στην οικονομία και στην αγορά εργασίας (υψηλή ανεργία, μειωμένες ασφαλιζόμενες αποδοχές λόγω των μειωμένων μισθών και των ευέλικτων μορφών εργασίας). Με βάση την πρόταση αυτή, οι συντάξεις μέσω της γενικής φορολογίας θα μπορούσαν να είναι από 600 ευρώ η κατώτερη έως 1.300 ευρώ η ανώτατη, ανάλογα με το εισόδημα, για όποιον «βγαίνει» στα 65, το ΕΚΑΣ θα μπορούσε να διατηρηθεί, ενώ θα αυξάνονταν τα φορολογικά έσοδα και οι προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το 4ο σενάριο
Η τέταρτη πρόταση που έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, διατηρεί το διανεμητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέποντας, όμως, την «ταχύτερη» εφαρμογή του ν. 3863/10 για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (σύνταξη με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου και εγγυημένα ποσοστά αναπλήρωσης). Η απελθούσα κυβέρνηση, στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων, έχει ήδη επεκτείνει τον υπολογισμό των συντάξεων για όσους συνταξιοδοτούνται φέτος με βάση τον 3863/10 (βασική + αναλογική) για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2011. Με τον υπολογισμό, βάσει του ν. 3863, των νέων συντάξεων για ολόκληρο τον εργασιακό βίο, θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε σχέση με τα ποσά τα οποία ανέμεναν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, όμως, αυτές θα δίνουν σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης σε σύγκριση με το υποσχόμενο 50% ή την εθνική σύνταξη. Εγγυημένες παροχές 55% για την κύρια και 12% για την επικουρική, δηλαδή αναπλήρωση του εισοδήματος συνολικά σε ποσοστό 67% για όλους και χωρίς την εφαρμογή της «ρήτρας» του μηδενικού ελλείμματος, προβλέπει μελέτη που έχει εκπονήσει ομάδα εργασίας υπό τον ομότιμο καθηγητή της Παντείου Σ. Ρομπόλη. Η μελέτη στηρίζεται στην παραδοχή ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται με ρυθμό 2% ετησίως κατά μέσο όρο έως το 2050 και ενσωματώνει τις υποχρεώσεις για «κάλυψη» των ελλειμμάτων των Ταμείων κρατώντας τη συνταξιοδοτική δαπάνη στο 16% του ΑΕΠ. Προτάσεις που επιδιώκουν να συνδέσουν ακόμη και την... κύρια σύνταξη με το σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης σημαίνουν ουσιαστικά «την ανατροπή της κοινωνικής ασφάλισης» σημειώνει ο Σ. Ρομπόλης. http://www.imerisia.gr

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γέμισαν οι πάγκοι βαφτισμένες «ελληνικές» ντομάτες και πιπεριές Φλωρίνης

Μεγάλες ποσότητες ντομάτας και πιπεριάς Φλωρίνης εισάγονται τον τελευταίο καιρό από την Αλβανία, τα Σκόπια και την Τουρκία στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στις λαχαναγορές της χώρας μέσω των Τελωνείων. Αυτές οι ποσότητες από ντομάτες και πιπεριές Φλωρίνης,

Πανσέληνος στον Κριό στις 20 Οκτωβρίου - Προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Στις 20 Οκτωβρίου 2021, η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Κριού. Πρόκειται για ένα πύρινο φεγγάρι που έρχεται να ρίξει φως σε θέματα που αφορούν το θάρρος, τον ανταγωνισμό, την επιθετικότητα, τον αυθορμητισμό, το Εγώ μας.

Oι κωδικοί ΟΣΔΕ ανά Περιφέρεια που δίνουν τα επιπλέον 29 μόρια στους υποψήφιους Νέους Αγρότες 2021

Η συγκεκριμένη λίστα αφορά τα 12 μόρια (μέγιστο) που προσφέρει το κριτήριο του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας και τα 17 μόρια (μέγιστο) σύμφωνα με το κριτήριο συμβολής του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας.

Ρωσία- ΝΑΤΟ: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο

Του Δημήτρη Λιάτσου * Τελικά ολοκληρώνεται ένα «διαζύγιο» το οποίο είχε γίνει οφθαλμοφανές από το 2015. Η Μόσχα αποφάσισε να  απαντήσει στην πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ να απελάσει οκτώ συνεργάτες της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας στην έδρα του Συνασπισμού, στις Βρυξέλλες.

Έδεσσα: «Λουκέτο» στη ΜΕΘ του νοσοκομείου λόγω έλλειψης προσωπικού

Μεγάλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα , με τα κρούσματα να πληθαίνουν διαρκώς, τους εμβολιασμούς να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και τις  αναστολές εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών να αποβαίνουν σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων .

Παπαρδέλες με αυγοτάραχο

Υλικά (για 4 άτομα) 250 γρ. παπαρδέλες (το μεγάλο αυτό ζυμαρικό εξισορροπεί την ένταση από το αυγοτάραχο, ενώ δίνει «σώμα» στη συνταγή) 80 γρ. βούτυρο 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Διπλάσιος έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ στους αγρότες με την ρήτρα αναπροσαρμογής ίση με την κατανάλωση

Διπλάσιος ο λογαριασμός της ΔΕΗ που φτάνει στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με τους παραγωγούς να καλούνται να πληρώσουν ρήτρα αναπροσαρμογής ίση με το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωσή τους ακόμα και μετά την έκπτωση ενέργειας 30%.   

Καρέ χοιρινής μπριζόλας

ΥΛΙΚΑ (για 8 μερίδες)  1 καρέ χοιρινής μπριζόλας (περίπου 4 κιλά ενωμένα) Αλάτι, πιπέρι Για την επικάλυψη 4 κ.σ. ελαιόλαδο 2 κ.σ. μέλι 2 κ.σ. μουστάρδα πικάντικη

Οι Βίκινγκς ανακάλυψαν την Αμερική περίπου 4,5 αιώνες πριν από τον Κολόμβο

Οι Σκανδιναβοί Βίκινγκς είχαν διασχίσει τον Ατλαντικό και είχαν «κατακτήσει» την Αμερική τουλάχιστον από το 1021 μ.Χ., δηλαδή ακριβώς πριν 1.000 χρόνια και περίπου 4,5 αιώνες νωρίτερα από ό,τι την ανακάλυψε ο Κολόμβος.

ΗΠΑ – Για πρώτη φορά στον κόσμο γιατροί συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο νεφρό από χοίρο

Χειρουργοί στη Νέα Υόρκη συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο – για πρώτη φορά στον κόσμο – ένα νεφρό που είχε αναπτυχθεί στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Το όργανο λειτούργησε κανονικά, κάτι που ανοίγει πιθανώς το δρόμο για μια νέα πηγή οργάνων προς μεταμόσχευση προερχόμενων από ζώα.