20 Ιανουαρίου 2017

ΦΘΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μισθό κάτω από 700 ευρώ μεικτά παίρνουν 4 στους 10 εργαζόμενοι

Του Γιώργου Γάτου
Αύξηση της φθηνής μισθωτής εργασίας -με δηλωμένο εβδομαδιαίο ωράριο κάτω των 20 ωρών και μισθούς χαμηλότερους των 600 και 500 ευρώ- καθώς και των επιχειρήσεων που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων κατέγραψε μέσα στον τελευταίο χρόνο
(Δεκέμβριος '15 • Δεκέμβριος '16) το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το 2016 αυξήθηκαν πανελλαδικά κατά 82.679 (+5,1%) οι θέσεις μισθωτής εργασίας, αλλά, οι 47.409 από αυτές (ποσοστό 57,34%) ήταν με εβδομαδιαίο ωράριο κάτω των... 20 ωρών και μόνο οι 35.270 (ποσοστό 42,66%) με ωράριο πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τον χάρτη των μισθών που δείχνει ότι οι 40.009 από τους 82.679 νέους μισθωτούς (το 48,40%) είχαν μηνιαίες μεικτές αποδοχές κάτω των 600 ευρώ (οι 19.019 κάτω των 500 ευρώ με καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας και οι 20.990 από 501 ευρώ • 600 ευρώ).
Ο χάρτης των μισθών
Με βάση τις καταστάσεις προσωπικού των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
Μισθό κάτω από 700 ευρώ μεικτά παίρνουν 4 στους 10 εργαζόμενοι
• 702.313 ( 41,25% του συνολικού αριθμού των μισθωτών) αμείβονται με μεικτό μισθό μικρότερο των 700 ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του ‘15, τον Δεκέμβριο του ‘16 καταγράφεται αύξηση κατά 31.450 των χαμηλόμισθων. Μεγαλύτερη αύξηση (+13,52%) σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του ‘15, φαίνεται στους αμειβόμενους με 501 - 600 ευρώ μεικτά.
• 373.920 (21,96%) εισπράττουν από 701 ευρώ έως 1.000 ευρώ μεικτά.
• 482.146 (28,33%) λαμβάνουν μισθό από 1.001 ευρώ • 2.000 ευρώ.
• 96.238 (5,65%) εισπράττουν από 2.001 ευρώ • 3.000 ευρώ
• 47.907 (2,81%) έχουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του ‘15 έχουν μειωθεί κατά 2.221 άτομα (-4,43%).
Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων (και όχι των αμοιβών) είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί, στο διάστημα Δεκεμβρίου ‘15 - Δεκεμβρίου ‘16) κατά 9,34% ή κατά 154,1 εκατ. ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, σε 1,805 δισ. από 1,651 δισ. ευρώ.
Αυξάνονται οι μικρές επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αυξήθηκαν κατά 10.870, στις 233.151 από 222.281, όμως, η αύξηση αυτή προήλθε από τη λειτουργία κυρίως των «μικρών» (με προσωπικό έως 50 άτομα). Κατά 8.655 αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις 1 • 10 ατόμων και αντιπροσωπεύουν το 88,8% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και κατά 2.041 οι επιχειρήσεις των 11 • 50 ατόμων. Αντίθετα χάθηκε μία επιχείρηση που απασχολούσε 2.5001 • 3.000 εργαζόμενους και άλλη μία με προσωπικό άνω των 4.000 ατόμων. Στα τέλη του 2016:
• Το 73,76% των επιχειρήσεων (171.977 σε σύνολο 233.151) απασχολούσε έως 4 άτομα, το 55,86% των εργαζομένων ήταν σε επιχειρήσεις έως 49 ατόμων, ενώ το 1,62% των επιχειρήσεων (3.790 μεγάλες) απασχολούσαν το 44,14% του συνόλου των μισθωτών (781.745 άτομα).
• Το 56,81% (132.459 σε σύνολο 233.153) ήταν ατομικές επιχειρήσεις και ακολουθούσαν 35.673 ομόρρυθμες εταιρείες, 20.648 ανώνυμες εταιρείες, 12.514 ετερόρρυθμες, 7.551 περιορισμένης ευθύνης και 4.188 μονοπρόσωπες ΕΠΕ, 3.965 ΙΚΕ και άλλες 2.260 μονοπρόσωπες ΙΚΕ.http://www.imerisia.gr