21 Ιανουαρίου 2017

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οι ανατροπές - σοκ για όσους εργάζονται με «μπλοκάκι»

Επτά συν μία ανατροπές με εισφορές από 26,95% ως 37,95% επί του εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες μισθωτούς και επιστήμονες φέρνει η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια, με την οποία μάλιστα καθίσταται ανεφάρμοστος στην πράξη ο επιμερισμός των εισφορών ανάμεσα σε εργαζόμενο και σε έναν ως δύο εργοδότες.

Οι αλλαγές
Οι ανατροπές που φέρνει η εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς με μπλοκάκι, συνοψίζονται στα εξής σημεία:
1 Οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων (ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) μοιράζονται, με τους εργοδότες, αν κόβουν μπλοκάκι σε έναν ή δύο εργοδότες και οι εργοδότες αυτοί τους δηλώσουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση από αυτόν τον μήνα.
2 Οι απασχολούμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αναγράφουν στην απόδειξη που κόβουν στον ένα ή και δεύτερο εργοδότη τους ότι η επιχείρηση στην οποία παρέχουν υπηρεσίες υπόκειται σε καταβολή εργοδοτικής εισφοράς.
3 Οι εισφορές πληρώνονται από τους εργαζόμενους αν ο εργοδότης δεν τους γράψει στην ΑΠΔ και αμφισβητήσει την υποχρέωσή του, χωρίς να έχει κυρώσεις.
4 Οι διαφορές εργαζομένων-εργοδοτών θα λυθούν από τον ΕΦΚΑ αλλά μέχρι να επιλυθούν όσοι παρέχουν υπηρεσίες χωρίς σύμβαση σε μία ή δύο επιχειρήσεις θα πληρώνουν το σύνολο των εισφορών, δηλαδή 20% για κύρια σύνταξη, 6,95% για περίθαλψη και 7% για επικουρική, + 4% εφάπαξ αν είναι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι. Η βόμβα της εγκυκλίου κρύβεται σε αυτό το σημείο, καθώς αναφέρει επί λέξει ότι «μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός)».
Λέει δηλαδή ότι αν δεν θέλει να πληρώσει εισφορές, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος εργοδότης, τότε μέχρι να επιλυθεί η διαφορά που ξεκίνησε με τη δήλωση – καταγγελία του εργαζομένου, ο ίδιος ο εργαζόμενος θα πληρώνει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών!
Για παράδειγμα: ένας ελεύθερος επαγγελματίας, που έχει μπλοκάκι και απασχολείται σε ως 2 εργοδότες (π.χ. λογιστής σε δύο εταιρίες), θα γράφει στην απόδειξη που κόβει ότι οι εργοδότες υπόκεινται σε εισφορά 13,33% για σύνταξη και 4,7% για ασθένεια. Οι εργοδότες θα πρέπει να τον δηλώσουν στη ΑΠΔ. Αν δεν το κάνουν τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει να πάει στον ΕΦΚΑ και να υποβάλλει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι παρέχει τακτικά τις υπηρεσίες του στους δυο εργοδότες κατά τη διάρκεια του έτους. Οι εργοδότες μπορούν να το αμφισβητήσουν και μέχρι να λυθεί το θέμα ο εργαζόμενος θα πληρώνει το σύνολο των εισφορών, δηλαδή θα καταβάλλει 26,95% επί της αμοιβής του.
5 Αν η διάρκεια παροχής υπηρεσιών είναι μικρότερη από 12 μήνες (π.χ. 5 ή 8 κ.λπ.) τότε στην περίπτωση που ο εργοδότης αποδεχτεί να καταβάλλει τη δική του εισφορά, αυτή θα πληρώνεται για τους μήνες παροχής υπηρεσίας (5 ή 8). Για τους υπόλοιπους μήνες του έτους ο αυτοαπασχολούμενος ή επαγγελματίας θα πληρώνει ο ίδιος ολόκληρη την εισφορά με βάση το εισόδημα που έχει δηλώσει. Αν στη διάρκεια του έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο εργοδότη, τότε ο ασφαλισμένος θα πληρώνει εξολοκλήρου τις εισφορές του.
6 Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι εισφορές θα υπολογιστούν με το εισόδημα του 2015. Στο τέλος του 2017 και αφού γίνει εκκαθάριση των δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2016, θα πραγματοποιείται συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα του 2016.
7 Για μισθωτούς με μπλοκάκι, πέφτει όλο το χαράτσι 26,95% μόνο στον εργαζόμενο για όποια αμοιβή παίρνει και εφόσον κόβει μπλοκάκι. Στην πράξη, ένας μισθωτός που έχει σύμβαση εργασίας με εργοδότη, αλλά έχει παράλληλα και μπλοκάκι, θα πληρώνει όπως και πριν τις εισφορές που του αναλογούν από τη μισθωτή του εργασία, δηλαδή 16% επί του μισθού, ενώ από 1/1/2017 θα πληρώνει και εισφορά σύνταξης 20% και 6,95% για ασθένεια (σύνολο 26,95%) επί της αμοιβής που παίρνει με το μπλοκάκι. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς, ακόμη και αν ο εργαζόμενος κόβει μπλοκάκι σε έναν εργοδότη για σταθερή απασχόληση κάθε μήνα.
8. Πέραν αυτών, έρχεται και ένας ακόμη αιφνιδιασμός, από τον ΕΦΚΑ, καθώς τα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές που θα στείλει στις 26 Ιανουαρίου θα έχουν εισφορές δύο μηνών, του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου! Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώσουν την εισφορά Ιανουαρίου ως το τέλος Φεβρουαρίου και την εισφορά Φεβρουαρίου ως το τέλος Μαρτίου. Η παγίδα που κρύβουν τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές δύο μηνών έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ταχυπληρωμή που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι θα υπάρχει ένας κωδικός πληρωμής και όσοι πληρώσουν μικρότερο ποσό (έναντι καταβολή) τον Φεβρουάριο και επίσης έναντι καταβολή τον Μάρτιο κινδυνεύουν να θεωρηθεί το σύνολο της πληρωμής ως εισφορά για έναν και όχι για δύο μήνες, ακριβώς επειδή θα υπάρχει ένας κωδικός και όχι δύο κωδικοί, ώστε να διαχωρίζονται οι πληρωμές ή οι έναντι καταβολές για τους αντίστοιχους μήνες. Στην περίπτωση πληρωμής με έναν κωδικό ο κίνδυνος είναι να χρεωθούν τα ποσά στον ένα μήνα και το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό να χρεωθεί με τόκο 8,05%.
Η εγκύκλιος κρύβει όμως και παγίδα μείωσης μισθών στην περίπτωση που οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με μπλοκάκι δεχτούν να πληρώσουν εισφορά, καθώς αυτή η εισφορά θα μετακυληθεί στην αμοιβή των εργαζομένων και μπορεί να φτάσει στο 22%.
Πηγή: Etypos