Οι οφειλέτες παραδίδουν τα σπίτια τους προς πώληση στις εταιρείες διαχείρισης

Χιλιάδες σπίτια που αγοράστηκαν µε δάνεια τη χρυσή εποχή του ελληνικού real estate και σήµερα είναι σε βαθύ «κόκκινο» αλλάζουν χέρια. Οι ιδιοκτήτες τους ξεκίνησαν ήδη την εθελοντική παράδοση και ... πώληση του σπιτιού τους, καθώς δέχονται τις προτάσεις των εταιρειών διαχείρισης στις οποίες µεταβιβάστηκε από την τράπεζα το δάνειό τους.
«Προσφέρουµε λύσεις βιώσιµες στους δανειολήπτες. Θέλουµε να λυθεί επιτέλους το τεράστιο θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε τα “κόκκινα” στεγαστικά δάνεια. Και µάλιστα µε την πλήρη συναίνεση του δανειολήπτη» λέει στο «Εθνος» στέλεχος εταιρείας διαχείρισης και σηµειώνει ακόµα πως: «Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ετσι ξεχωριστή είναι και η προτεινόµενη λύση.

Αφού δούµε το πλήρες οικονοµικό προφίλ του πελάτη, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους αλγόριθµους που µας δείχνουν και τη µελλοντική ικανότητα αποπληρωµής του, προτείνουµε λύσεις και ρυθµίσεις που περιλαµβάνουν και άφεση χρέους, “κούρεµα” δηλαδή µέρους της οφειλής». Ανάµεσα στις λύσεις που προτείνονται από τις εταιρείες στους δανειολήπτες είναι η εθελοντική παράδοση του ακινήτου και η εθελοντική πώλησή του. Αλλά και ρυθµίσεις τύπου split balance, όπου το δάνειο «σπάει» σε δύο µέρη. Το ένα τµήµα του δανείου συνεχίζει να εξυπηρετείται κανονικά και το άλλο τµήµα του «παγώνει» άτοκα. Αυτό το «παγωµένο» τµήµα του δανείου και µε την προϋπόθεση ότι οι δόσεις στο ενεργό τµήµα του δανείου πληρώνονται κανονικά, στη λήξη της διάρκειάς του θα διαγράφεται το µεγαλύτερο τµήµα του, αν όχι όλο, ανάλογα πάντα µε την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη.

Σε πιο φθηνή γειτονιά

Σύµφωνα µε τα στελέχη των εταιρειών διαχείρισης, συµφέρει τον δανειολήπτη να πωλήσει οικειοθελώς το σπίτι του για να ξεπληρώσει την τράπεζα, αντί να βγει το ακίνητο στον πλειστηριασµό. Οπως λένε, τον συµφέρει και να ανταλλάξει το σπίτι του µε άλλο µικρότερης αξίας. Να φύγει δηλαδή από το διαµέρισµα στην Κηφισιά και να πάει σε πιο φθηνή γειτονιά. Οµως ακόµα και αν ο δανειολήπτης παραδώσει στην τράπεζα ή πουλήσει το σπίτι του, θα συνεχίσει να οφείλει ένα ποσό. πλώς το ποσό αυτό είναι µικρότερο µε τη διαδικασία του φιλικού διακανονισµού, απ’ ό,τι αν βγει το σπίτι του στο «σφυρί». Ας δούµε τι θα συµβεί σε περίπτωση εθελοντικής παράδοσης ακινήτου ή απευθείας πώλησης σε τρίτο. Εχουµε «κόκκινο» δάνειο 150.000 ευρώ και η τρέχουσα εµπορική αξία του ακινήτου είναι σήµερα 100.000 ευρώ. Τα συνολικά έξοδα και κόστη της συναλλαγής υπολογίζονται στις 5.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα καλύπτει τα κόστη συναλλαγής. Το σπίτι πωλείται στην εµπορική αξία δηλαδή 100.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ο δανειολήπτης συνεχίζει να οφείλει τις υπόλοιπες 50.000 ευρώ από το δάνειο. Επειδή η διαδικασία προχωρά συναινετικά, η τράπεζα ρυθµίζει αυτό το υπολειπόµενο ποσό δανείου άτοκα και µε «κούρεµα» ως 60%, δηλαδή διαγράφονται οι 30.000 ευρώ και ο δανειολήπτης θα πρέπει να αποπληρώσει άτοκα 20.000 ευρώ. Αν τώρα το ίδιο ακίνητο βγει στον πλειστηριασµό, ο δανειολήπτης και το σπίτι του θα έχει χάσει και µεγάλη οφειλή θα συνεχίσει να έχει στην τράπεζα. ∆ιότι το ακίνητο θα βγει στον πλειστηριασµό µε την εµπορική αξία που είναι 100.000 ευρώ.
Παράλληλα υπάρχουν οι αµοιβές δικηγόρων και εν γένει τα έξοδα του πλειστηριασµού που διαµορφώνονται περί τα 10.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ο δανειολήπτης συνεχίζει να οφείλει στην τράπεζα τα 50.000 ευρώ από το υπόλοιπο του δανείου συν τα 10.000 ευρώ από τα έξοδα του πλειστηριασµού. Σύνολο δηλαδή 60.000 ευρώ. Και όπως λένε τα στελέχη των εταιρειών διαχείρισης, το ποσό αυτό θα συνεχίσει να το διεκδικεί η τράπεζα µε κάθε τρόπο, όπως είναι για παράδειγµα η εγγραφή προσηµείωσης σε άλλο ακίνητο αν υπάρχει και η διαδικασία πλειστηριασµού του.
εθνος