Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αρχαία Τενέα: Στο φως αρχαία λουτρά και δημόσιο κτίριο λατρευτικής χρήσης

Οι ανασκαφικές έρευνες στην «Αρχαία Τενέα», αποκάλυψαν μέρος του κεντρικού ιστού της πόλης με δημόσια κτίρια συνολικής έκτασης 600 τ.μ. Συγκεκριμένα, ανασκάφηκε τμήμα δημόσιου λουτρικού συγκροτήματος ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και μέρος δημόσιου κτιρίου λατρευτικής χρήσης αρχαϊκών χρόνων.

Τα φετινά αρχαιολογικά κατάλοιπα εντοπίστηκαν δυτικά και σε μικρή απόσταση από τις οικιστικές εγκαταστάσεις που ανασκάφηκαν το 2018 και προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τους κεντρικούς δημόσιους χώρους της αρχαίας πόλης. Ταυτόχρονα διενεργήθηκε ευρείας κλίμακας επιφανειακή έρευνα που απέδωσε πολλές καινούργιες πληροφορίες για την τοπογραφία της περιοχής. Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν ασημένια και χάλκινα νομίσματα της ελληνιστικής περιόδου.                        
Το λουτρό έχει προσανατολισμό Β/Ν. Φέτος διερευνήθηκαν επτά χώροι του, οι οποίοι καλύπτουν έκταση 500 τ.μ. Οι χώροι αυτοί αποτελούν τμήμα μόνο του συνόλου των λουτρικών εγκαταστάσεων, οι οποίες φαίνεται να επεκτείνονται στα νότια και δυτικά του ανεσκαμμένου χώρου.
Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα του ανεσκαμμένου χώρου εντοπίστηκαν τρεις κατά σειρά αίθουσες στον άξονα Α/Δ, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους με θυραία ανοίγματα και ταυτίζονται με τους θερμούς χώρους του λουτρού (caldarium). Σε όλες διατηρείται το υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης με υπόκαυστα κυκλικής και τετράγωνης διατομής και σε όλες εντοπίζεται στοά εφοδιασμού και καθαρισμού των υποκαύστων (praefurnium). Επιπλέον, πήλινοι αεραγωγοί περιστοιχίζουν εσωτερικά τους τοίχους τους. Στο μεγαλύτερο τμήμα των χώρων διατηρείται σε καλή κατάσταση το υπερυψωμένο δάπεδό τους από πήλινες πλάκες, που σε αρκετά σημεία τους φέρουν διακόσμηση με ερυθρό χρώμα. Τέλος, σε δύο από τις αίθουσες, διαμορφώνονται αψίδες οι οποίες εσωτερικά έχουν υπερυψωμένα τοιχάρια που φέρουν μαρμαροθετήματα. Γενικότερα, σε όλους τους χώρους του λουτρού βρέθηκαν στο στρώμα καταστροφής σπαράγματα μαρμαροθετημάτων και ψηφίδες, γεγονός που καταδεικνύει την πολυτέλεια του συγκροτήματος, το οποίο είχε πολλαπλές φάσεις κατασκευής.
Στο νότιο ανεσκαμμένο τμήμα του συγκροτήματος εντοπίστηκαν τέσσερις αίθουσες. Από αυτές μια φέρει κτιστά θρανία περιμετρικά στους τοίχους της και διατρέχεται από κιονοστοιχεία με κατεύθυνση Α/Δ. Στο δάπεδό της βρέθηκε καταπεσμένο ιωνικό κιονόκρανο και ένας κίονας. Η αίθουσα αυτή επικοινωνεί στα ανατολικά με μια δεύτερη, η οποία φέρει λουτήρες και αυτή με τη σειρά της επικοινωνεί στα βόρεια με το caldarium και στα νότια με κολυμβητική δεξαμενή, της οποίας ένα μόνον τμήμα διερευνήθηκε φέτος. Ανατολικά αποκαλύφθηκε τρίτη αίθουσα, η οποία περιλαμβάνει λουτήρα και εκτεταμένο πήλινο δάπεδο, το οποίο διατηρείται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.
Κάτω από το δάπεδο εντοπίστηκε μολύβδινος αγωγός στην επιφάνεια του οποίου αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή. Η αίθουσα αυτή εκτείνεται σε όλο το μήκος του διερευνηθέντος λουτρικού συγκροτήματος στον άξονα Β/Ν. Στο εσωτερικό της εντοπίστηκε σε στρώμα καταστροφής καταπεσμένο δωρικό κιονόκρανο και κίονας με ραβδώσεις. Τέλος, στο ΝΔ τμήμα του λουτρού βρέθηκε χώρος στον οποίο απολήγει αγωγός απορροής υδάτων που διατρέχει υποδαπέδια τις παραπάνω αίθουσες. Στον τελευταίο αυτό χώρο εντοπίστηκαν αποθέσεις χρηστικών αγγείων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, κεφαλή πήλινου ειδωλίου, πληθώρα θραυσμάτων γυάλινων μοιροδοχείων, καθώς και αποτμήματα υαλοθετημάτων επάνω σε κονίαμα. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής των λουτρών βρέθηκαν 130 νομίσματα που χρονολογούνται από την ελληνιστική έως και την υστερο-ρωμαϊκή περίοδο. Ορισμένα από αυτά ανήκουν σε νομισματικούς θησαυρούς.

Αρχιτεκτονικό υλικό αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων

Για την οικόδομηση των παραπάνω εγκαταστάσεων χρησιμοποιήθηκε και αρχιτεκτονικό υλικό αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, το οποίο αποδομήθηκε πιθανότατα από πρωιμότερες μνημειακές κατασκευές που δέσποζαν στο χώρο. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία από κίονες, κιονόκρανα, τρίγλυφα, επιστήλια, γεισίποδες κ.α., καθώς και η κεραμική ελληνιστικών, κλασικών και αρχαϊκών χρόνων στα κατώτερα ανεσκαμμένα στρώματα του λουτρού ενισχύουν την παραπάνω άποψη.
Βόρεια του λουτρού, σε άμεση επαφή με αυτό και σε μεγαλύτερο βάθος εντοπίστηκαν εγκαταστάσεις αρχαϊκών χρόνων, που περιλαμβάνουν πηγάδι με εξάγωνο στόμιο, εντός χώρου που ορίζεται από τοίχους σε διάταξη Π. Στο εσωτερικό του χώρου αυτού, σε στρώμα αρχαϊκής κεραμικής, εντοπίστηκε τμήμα μηρού από μαρμάρινο γλυπτό αρχαϊκής περιόδου, κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο, τμήμα γλυπτού από τον ώμο πιθανότατα γυναικείου αγάλματος φυσικού μεγέθους, καθώς και πώρινη πιθανόν εναέτια κεφαλή αλόγου. Αμέσως ανατολικά του πηγαδιού, ανασκάφηκε αποθέτης στο εσωτερικό του οποίου εντοπίστηκε σωρεία κεραμικής του 6ου αι. π.Χ.
Τα ευρήματα είναι κυρίως μικρογραφικά αγγεία, τρία πήλινα ειδώλια αλόγων, ζωόμορφος αρύβαλλος, δακτυλιόσχημος αρύβαλλος με πλαστικό στόμιο που απεικονίζει σειρήνα, αστράγαλος με επίχρισμα ερυθρού χρώματος, δύο σιδερένια ομοιώματα τράπεζας κ.α. Από το εσωτερικό του πηγαδιού το οποίο διερευνήθηκε σε βάθος 15μ. ανασύρθηκε μεγάλη ποσότητα αρχιτεκτονικών μελών αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου, επιζωγραφισμένες σίμες, βάση μαρμάρινου αγαλματιδίου στο οποίο διατηρείται κεφάλι σκύλου και πόδια ανδρικής μορφής, πιθανόν Μελέαγρου, κορμός αγαλματιδίου γυμνής γυναικείας μορφής, πιθανόν Αφροδίτης, άνω τμήμα γυμνού κορμού μαρμάρινου γυναικείου αγαλματιδίου, πάνω από 60 αμφορείς και οινοχόες, κεραμική από τους αρχαϊκούς έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, νομίσματα ρωμαϊκών και υστερο-ρωμαϊκών χρόνων και μια αιχμή σιδερένιου δόρατος.
Τα παραπάνω κατά χώραν κατάλοιπα, σε συνδυασμό με τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για χώρους τέλεσης λατρείας, που αποτελούν πιθανότατα μέρος ενός μεγαλύτερου δημόσιου αρχαϊκού συγκροτήματος, το οποίο εκτείνεται σε σημεία που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε βάθος.                       www.in.gr

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ειδικοί κατέγραψαν 46 αρνητικές συνέπειες των social media

Νέα μελέτη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έφεραν πολυεπίπεδες μεταβολές και μικρές αλλά και μεγάλες επαναστάσεις σε κάθε τομέα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

«Ταφόπλακα» στις λαϊκές αγορές από τον Άδωνι!

Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο Πισσαρίδη, που οδηγεί στον αφανισμό τις μικρές επιχειρήσεις των αγροτών – παραγωγών Νέο γύρο σφοδρών αντιδράσεων προκαλεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που αλλάζει άρδην το τοπίο στις λαϊκές αγορές.

Πώς οι ανατιμήσεις αλλάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Μέχρι τον Μάρτιο του 2022 εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η επίδραση των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, μεταφορικό και ενεργειακό κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων διατροφής.

Πανσέληνος στον Κριό στις 20 Οκτωβρίου - Προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Στις 20 Οκτωβρίου 2021, η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Κριού. Πρόκειται για ένα πύρινο φεγγάρι που έρχεται να ρίξει φως σε θέματα που αφορούν το θάρρος, τον ανταγωνισμό, την επιθετικότητα, τον αυθορμητισμό, το Εγώ μας.

Oι κωδικοί ΟΣΔΕ ανά Περιφέρεια που δίνουν τα επιπλέον 29 μόρια στους υποψήφιους Νέους Αγρότες 2021

Η συγκεκριμένη λίστα αφορά τα 12 μόρια (μέγιστο) που προσφέρει το κριτήριο του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας και τα 17 μόρια (μέγιστο) σύμφωνα με το κριτήριο συμβολής του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας.

Έδεσσα: «Λουκέτο» στη ΜΕΘ του νοσοκομείου λόγω έλλειψης προσωπικού

Μεγάλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα , με τα κρούσματα να πληθαίνουν διαρκώς, τους εμβολιασμούς να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και τις  αναστολές εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών να αποβαίνουν σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων .

Ρωσία- ΝΑΤΟ: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο

Του Δημήτρη Λιάτσου * Τελικά ολοκληρώνεται ένα «διαζύγιο» το οποίο είχε γίνει οφθαλμοφανές από το 2015. Η Μόσχα αποφάσισε να  απαντήσει στην πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ να απελάσει οκτώ συνεργάτες της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας στην έδρα του Συνασπισμού, στις Βρυξέλλες.

Καρέ χοιρινής μπριζόλας

ΥΛΙΚΑ (για 8 μερίδες)  1 καρέ χοιρινής μπριζόλας (περίπου 4 κιλά ενωμένα) Αλάτι, πιπέρι Για την επικάλυψη 4 κ.σ. ελαιόλαδο 2 κ.σ. μέλι 2 κ.σ. μουστάρδα πικάντικη

ΗΠΑ – Για πρώτη φορά στον κόσμο γιατροί συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο νεφρό από χοίρο

Χειρουργοί στη Νέα Υόρκη συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο – για πρώτη φορά στον κόσμο – ένα νεφρό που είχε αναπτυχθεί στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Το όργανο λειτούργησε κανονικά, κάτι που ανοίγει πιθανώς το δρόμο για μια νέα πηγή οργάνων προς μεταμόσχευση προερχόμενων από ζώα.

Διπλάσιος έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ στους αγρότες με την ρήτρα αναπροσαρμογής ίση με την κατανάλωση

Διπλάσιος ο λογαριασμός της ΔΕΗ που φτάνει στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με τους παραγωγούς να καλούνται να πληρώσουν ρήτρα αναπροσαρμογής ίση με το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωσή τους ακόμα και μετά την έκπτωση ενέργειας 30%.