Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Το ΕΣΡ θέλει και την εποπτεία του internet

Την αλλαγή του νόμου για τις αρμοδιότητές του ζητάει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διεκδικώντας τον χαρακτηρισμό της...

«ρυθμιστικής» αρχής! Στην ετήσια έκθεσή του, που παραδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το ΕΣΡ υποστηρίζει πως, παρά τον υποβιβασμό του με τον πρόσφατο νόμο και το μη διορισμό νέων μελών του, λειτουργεί κανονικά. Δεν λαμβάνονται, όμως, αποφάσεις επί του ελέγχου της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς από τον Οκτώβριο του 2015.  Το ΕΣΡ δηλώνει πως πρέπει να αναλάβει και την αρμοδιότητα της εποπτείας στο διαδίκτυο  λόγω των ραγδαίων μεταβολών στη σύγκλιση τεχνολογιών, φέρνοντας ως παράδειγμα το  έργο της ευρωπαϊκής αρχής ERGA, στην οποία μετέχει. Για τον λόγο αυτό, η Πολιτεία, όπως σημειώνεται, οφείλει να επανεξετάσει το σύνολο της νομοθεσίας και να ρυθμίσει ξανά τις αρμοδιότητες του ΕΣΡ ως «ρυθμιστικής αρχής» και όχι μόνο ως «εποπτικής».
Μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών του, τον Οκτώβριο του 2015, το ΕΣΡ πραγματοποίησε 29 συνεδριάσεις και 29 διασκέψεις της Ολομέλειας. Στο Ραδιοτηλεοπτικό απασχολούνται 42 άτομα, από τα οποία τα 41 με οργανική θέση (20 διοικητικοί και 22 επιστημονικό προσωπικό).

typologies.gr