Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΦΕΚ 3117 – ΠΟΥΛΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

ΦΕΚ 3117 τεύχος Β αναφορικά μα
τον νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων.
Διαβάστε το άρθρο 8, παράγραφος 6 …

PORTA PORTA
20131211-161011.jpg
20131211-161018.jpg
20131211-161024.jpghttp://olympia.gr/