Οι πρατηριούχοι καταγγέλλουν κερδοσκοπία στα καύσιμα.

Μέχρι και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων αγανάκτησαν από τη μη μετακύλιση
των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου στις αντλίες.

Η Ομοσπονδία τους, η ΠΟΠΕΚ, με επιστολή της προς
τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργο Σταθάκη, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δημήτρη Κυριτσάκη, τους μεταφέρει «το μόνιμο ερώτημα χιλιάδων καταναλωτών, που είναι: Γιατί ενώ η τιμή του αργού βρίσκεται σε πτώση, η τελική τιμή των καυσίμων δεν ακολουθεί αντίστοιχη πορεία;».
Οι βενζινοπώλες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών, καλώντας τους να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Μέσα από αυτά υπαινίσσονται τη μη ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού και ταυτόχρονα, όπως είχε αποκαλύψει και το «Έθνος» με ρεπορτάζ στις 2 Ιανουαρίου του 2016, αν και το μπρεντ από το καλοκαίρι του 2014 έχει πέσει κατά 70%, εντούτοις η μείωση αυτή δεν έχει μεταφερθεί στην τιμή λιανικής πώλησης της βενζίνης.
Στοιχεία

Και με τα τελευταία μάλιστα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων προκύπτει ότι το αργό πετρέλαιο από τις 20 Ιουνίου του 2014 μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου έχει πέσει κατά 70%, ενώ η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης μειώθηκε μόλις κατά 19%. Η αμόλυβδη είναι στα 1,371 ευρώ το λίτρο και το αργό πετρέλαιο στα 33,55 δολάρια το βαρέλι ή στα 30,71 ευρώ το βαρέλι.
Η ΠΟΠΕΚ καλεί το υπουργείο Οικονομίας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να απαντήσουν επίσημα:
• Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι σήμερα οι τιμές του αργού πετρελαίου (BRENT), μειώθηκαν περισσότερο από 70%, αλλά δεν είχαμε ανάλογη μείωση στις προ φόρων τιμές των διυλιστηρίων. Γιατί;
• Ποιος είναι ο βαθμός ανταγωνισμού στη διαμόρφωση των τιμών σε όλα τα στάδια διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων;
• Με ποια αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. εκπτώσεις κλίμακας) χορηγούνται -αν χορηγούνται - σχετικές εκπτώσεις προς τους πρατηριούχους;
• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού που έχει προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού;
• Πώς ασκείται η εποπτεία της αγοράς πετρελαιοειδών για περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών πρακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (π.χ. με τον καθορισμό των τιμών στο πλαίσιο συμπράξεων ή με τη συγκέντρωση και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά), σε βάρος των καταναλωτών, ζημιώνοντας παράλληλα και όλες τις επιχειρήσεις που σέβονται τους σχετικούς κανόνες;
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ένας από τους κυριότερους λόγους της «ψαλιδισμένης» μείωσης είναι το μερίδιο των φόρων και άλλων τελών που επιβαρύνουν την τελική τιμή των καυσίμων. Αυτό αντιστοιχεί στο περίπου 68%.
Ποσοστό πλησίον του 25% διαμορφώνεται από τα διυλιστήρια και το υπόλοιπο 7% αποτελεί το μεικτό περιθώριο κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των βενζινάδικων.
Οι φόροι είναι αμετάβλητοι, καθώς από το σύνολό τους το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ο οποίος είναι σταθερός και όχι ποσοστιαίος.
Πηγή: Έθνος