Ποια είναι η καθημερινή θερμιδική ανάγκη του σκύλου μου;

Η μέση καθημερινή ανάγκη σε kcal εξαρτάται από την ηλικία, τον τρόπο ζωής και το βάρος του σώματος του σκύλου. Αν ζουν σε ψυχρά μέρη χρειάζονται περισσότερη ενέργεια.
Κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, διαφοροποιούνται οι ενεργειακές τους ανάγκες.


Διαφορές στις ενεργειακές ανάγκες
Πηγή: petzoo.gr