Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ναι μεν οι δανειστές έκριναν ότι έκλεισε επιτυχώς η τρίτη αξιολόγηση, αλλά ταυτόχρονα αποφασίστηκε ότι η καταβολή των δόσεων θα γίνεται ανάλογα με την πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Στην ουσία, δανειστές και κυβέρνηση
συναποφάσισαν ότι η εκταμίευση των δόσεων θα γίνεται ανάλογα με τα πόσα σπίτια θα χάνουν οι Έλληνες.
Αυτοί είναι οι λεγόμενοι Ευρωπαίοι "εταίροι" μας και οι εδώ εντολοδόχοι τους.
Αλλά χαλάλι τους. Μας τα παίρνουν όλα για.... το καλό μας. hassapis-peter.blogspot.gr