23 Αυγούστου 2019

Χρέη μακράς διάρκειας οι τηλεοπτικές άδειες...

Ένα «βαρύ» άυλο περιουσιακό στοιχείο  μεταφέρουν πλέον οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν νόμιμα σε όλη την επικράτεια. Αυτό της...

τηλεοπτικής άδειας αξίας 35 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι πληρωτέο σε βάθος 10 ετών και προστέθηκε από τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις στις μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. 

Ως τώρα κάθε σταθμός  έχει πληρώσει δύο δόσεις, συνολικής αξίας 7 εκατ. ευρώ για έτη 2018 και 2019 και η τελευταία πρέπει να πληρωθεί το 2027.

Στην περίπτωση του  Alpha υπάρχει ένα κονδύλι της τάξης των 23.971.123,37 ευρώ στο οποίο  περιλαμβάνεται η υποχρέωση για την αποπληρωμή́ της τηλεοπτικής αδείας με διάρκεια δέκα έτη, η οποία τοκίζεται με το πραγματικό́ επιτόκιο 4,2%. 

Το μακροπρόθεσμο τμήμα της υποχρέωσης για την αποπληρωμή́ της τηλεοπτικής αδείας  στην περίπτωση του  Star είναι στα 23.971.124 ευρώ και ισχύει το ίδιο επιτόκιο στο 4,2%.  

Ο ΑΝΤ1 έχει εντάξει λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τη ρύθμιση των 100 δόσεων ποσό 4,5 εκατ. ευρώ για τέλη συχνοτήτων και άλλα 24 εκατ. ευρώ για την τηλεοπτική άδεια η οποία τοκίζεται με το πραγματικό́ επιτόκιο 4,17% και η αποπληρωμή́ της έχει διάρκεια δέκα έτη...

typologies.gr