Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Welt:Το χρέος της Ελλάδας είναι 3 φορές μεγαλύτερο

Για μη εμφανές δημόσιο χρέος της Ελλάδας, το οποίο είναι τρεις φορές
περισσότερο από ό,τι επισήμως παρουσιάζεται, κάνει λόγο η εφημερίδα Welt.
«Η Ευρώπη δεν μπορεί να θέσει υπό έλεγχο τα χρέη της» είναι ο τίτλος εκτενούς άρθρου στη Welt του Βερολίνου.
«Η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ επέστρεψε. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη απέχουν όμως πολύ από την τήρηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ. Αντιθέτως: σχεδόν παντού αυξάνεται ο όγκος των χρεών. Αυτό παρουσιάζει έκθεση του 2013 του Ιδρύματος για την Οικονομία της Αγοράς στο Βερολίνο. Στην έκθεση λαμβάνεται υπόψιν εκτός από το δημόσιο χρέος και το μη εμφανές χρέος στο κοινωνικό σύστημα. Οι αξιώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές αποτελούν για τις μελλοντικές γενιές στις περισσότερες χώρες πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από ό,τι το επίσημο δημόσιο χρέος», αναφέρει η εφημερίδα.
Στη συνέχεια η Welt σημειώνει: «Κυρίως στην Κύπρο, στη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, ξοδεύει το κράτος περισσότερα από όσα εισπράττει. Στην Ελλάδα το μη εμφανές δημόσιο χρέος είναι τρεις φορές περισσότερο από ό,τι επισήμως παρουσιάζεται».

Πηγή: Deutsche Welle