27 Νοεμβρίου 2015

Ακίνητα και "κόκκινα" δάνεια θα πουλήσει η Alpha Bank - Ειδική εταιρεία με Ισπανούς

Στο σφυρί βγάζει η Alpha Bank «κόκκινα» επιχειρηματικά 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Για το σκοπό αυτό η τράπεζα δημιούργησε με την ισπανική εταιρεία Aktua Soluciones Financieras την
Aktua Hellas που θα διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων σε καθυστέρηση.

Η δραστηριότητα της νέας επιχείρησης που έχει αναλάβει τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων διαχώρισε τα "κόκκινα" επιχειρηματικά δάνεια σε δύο κατηγορίες:

- Στην πρώτη κατηγορία υπάγεται το χαρτοφυλάκιο ειδικού χειρισμού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται δάνεια εταιρειών με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκτησης. Η στρατηγική της τράπεζας είναι μέσω ρυθμίσεων να ανακτήσει τα ληξιπρόθεσμα ανοίγματα μετά τις αναδιαρθρώσεις. Στην παραπάνω κατηγορία, με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου, εντάσσονται περίπου το 39% των προβληματικών δανείων ονομαστικής αξίας 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι δάνεια αξίας περίπου 2,57 δισ. ευρώ.

- Στη δεύτερη ομάδα μπήκαν τα δάνεια που θα βγουν στο σφυρί και πρόκειται για  χαρτοφυλάκιο προς ρευστοποίηση. Σε αυτό θα συμπεριληφθούν, όπως αναφέρει το euro2day.gr, επιχειρηματικά δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, με στόχο την ρευστοποίηση των εγγυήσεων, κυρίως ακίνητα στα οποία έχει ειδικευτεί η ισπανική εταιρεία  και την ανάκτηση μέρους των κεφαλαίων. Με βάση την κατηγοριοποίηση της 30ής Σεπτεμβρίου, στο χαρτοφυλάκιο προς ρευστοποίηση περιλαμβάνονται δάνεια αξίας 4 δισ. ευρώ.