Aυτά είναι τα κριτήρια για το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Επιδότηση Κοινωνικού Τιμολογίου με τη χορήγηση εκπτώσεων από 22% έως 83% προτείνει στο υπουργείο Περιβάλλοντος η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.   


Στο ΚΟΤ εισέρχονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι σήμερα απολαμβάνουν μια διαφορετική τιμολόγηση  της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη. Διατηρούνται την ίδια στιγμή τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια του ΚΟΤ, για να μη γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο εφαρμογής. 

Το newmoney παρουσιάζει σήμερα την τελική εισήγηση της ΡΑΕ στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, τα κριτήρια της οποίας θα εξειδικεύσει με υπουργική απόφαση και θα ανακοινώσει ως τα τέλη του μήνα. Στόχος της νέας πολιτικής είναι να επιδοτηθούν οι οικονομικά αδύναμες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού αλλά και να εκκαθαριστεί η βάση πελατών του ΚΟΤ, την οποία εκμεταλλεύονται οι συνειδητοί κακοπληρωτές ρεύματος αλλά και εύπορες κοινωνικά τάξεις, όπως αποκάλυψε προ εβδομάδων η διοίκηση της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται νέα κριτήρια οικονομικής φύσης (ύψος καταθέσεων εντός χώρας ή του εξωτερικού, αξία μετοχών, αμοιβαία, ομόλογα, ακίνητη περιουσία) με στόχο όμως να μην αποκλείονται από το Κοινωνικό Τιμολόγιο πραγματικά αδύναμα στρώματα λόγω ακίνητης περιουσίας που αδυνατούν να αξιοποιήσουν για να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τη μεγαλύτερη έκπτωση 83% θα λάβουν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Οι καταναλωτές της κατηγορίας αυτής θα πάρουν πλήρη απαλλαγή από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος και ανήκουν στη νέα κατηγορία που αποκαλείται στο προτεινόμενο σχέδιο «βαθμίδα επιδότησης ΚΕΑ». Με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφωθούν άλλες τρεις κατηγορίες. Πρόκειται για τη βαθμίδα επιδότησης 1 που χρηματοδοτεί δαπάνη ύψους 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα προσφέροντας έκπτωση 60% συν απαλλαγή από τις χρεώσεις δικτύου, τη βαθμίδα 2 που επιδοτεί τους λογαριασμούς με 55 ευρώ τη μεγαβατώρα και παρέχει έκπτωση 40% και τη βαθμίδα 3 που επιδοτεί με 30 ευρώ την κατανάλωση και προσφέρει έκπτωση 22%.  

Σε καταναλώσεις που αφορούν νησιά με μόνιμο πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία θα προσαυξάνονται τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τα μέλη της οικογένειας που βρίσκεται στο ίδιο νοικοκυριό με βάση το Ε1 (φορολογική δήλωση). Για όσους εμφανίζουν υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, προτείνεται να μη γίνεται η απένταξη των δικαιούχων από το Κοινωνικό Τιμολόγιο αλλά να μη χορηγείται για την υπερβάλλουσα κατανάλωση η προτεινόμενη επιδότηση.  

Από το ΚΟΤ εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας, όσοι δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και άλλο προσωπικό κ.ά. Επίσης προτείνεται να απορρίπτονται οι έχοντες οχήματα μεγάλου κυβισμού.    

Επιδότηση σε συνάρτηση με τα μέλη της οικογένειας 

Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει την επιδότηση της οικιακής κατανάλωσης με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων και φιλοξενούμενων μελών μιας οικογένειας, με το σκεπτικό ότι καθορίζουν και το ύψος της κατανάλωσης. Ο αριθμός τους θα πιστοποιείται μέσω της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τρεις κατηγορίες:

-Στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα επιδοτείται η τετραμηνιαία κατανάλωση έως 800 κιλοβατώρες. Η επιδότηση θα προσαυξάνεται κατά 300 κιλοβατώρες για κάθε προστατευόμενο μέλος που βρίσκεται στο ίδιο νοικοκυριό.

-Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης η αντίστοιχη επιδότηση για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ανεβαίνει στις 1.200 κιλοβατώρες και προσαυξάνεται κατά 300 κιλοβατώρες για κάθε επιπρόσθετο μέλος.

-Σε 1.200 κιλοβατώρες με προσαύξηση ανά προστατευόμενο μέλος τις 400 κιλοβατώρες το τετράμηνο διαμορφώνεται η επιδότηση για τα άτομα με αναπηρία 67% ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την αναθεώρηση του πλαισίου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΥΚΩ) μέσα στις οποίες εντάσσεται και το ΚΟΤ, στην κατεύθυνση της σταδιακής μετακύλισης του κόστους στον κρατικό προϋπολογισμό. Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί για τη σταδιακή κατάργηση των ΥΚΩ, αρχής γενομένης με τις τιμές κάτω του κόστους, ενώ οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προτείνεται να επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα στο διοικητικό συμβούλιο ο διευθύνων σύμβουλος κ. Μανώλης Παναγιωτάκης, 340.000 καταναλωτές από τους περίπου 670.000 συνολικά του ΚΟΤ, δηλαδή πελάτες που απολάμβαναν μέχρι σήμερα εκπτώσεις στην κατανάλωση ρεύματος έως και 60%, δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς, συσσωρεύοντας χρέος ύψους 350 εκ. ευρώ στη ΔΕΗ. 


Πηγή: protothema.gr

Πηγή:www.parapolitika.gr