Ντόμινο εξελίξεων στις ΑΠΕ φέρνει απόφαση του Εφετείου

Με πρόσφατη απόφασή του, το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε τελεσίδικα παραγωγό ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά συστήματα στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας από τις καθυστερημένες πληρωμές των τιμολογίων του εκ μέρους του διαχειριστή.

Συγκεκριμένα, με αγωγή του ο παραγωγός, εκπροσωπούμενος από την εξειδικευμένη σε θέματα δικαίου ενέργειας δικηγορική εταιρεία MStR Law, δικαιώθηκε τελεσίδικα, έπειτα από 5 χρόνια αναμονής, ανοίγοντας τον δρόμο της δικαίωσης και άλλων παραγωγών ΑΠΕ, στην πληρωμή τόκων υπερημερίας από τις αδικαιολόγητα μακροχρόνιες καθυστερήσεις της εξόφλησής τους. 

Όπως αναφέρεται από νομικούς κύκλους, το Εφετείο Αθηνών ευθυγραμμίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1874/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας ότι η σύμβαση πώλησης ενέργειας μεταξύ παραγωγού και διαχειριστή είναι σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου και άρα από τις πράξεις του διαχειριστή γεννώνται διαφορές του ιδιωτικού δικαίου για τις οποίες αρμόδια είναι τα πολιτικά και όχι τα διοικητικά δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι, παραγωγοί έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και για άλλα θέματα (μείωση τιμών, έκτακτη εισφορά κ.λπ.), τα οποία προέκυψαν από νομοθετικές ρυθμίσεις στις συμβάσεις τους με τους διαχειριστές, που επέφεραν ανατροπές σε προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη των εν λόγω θεμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό και οικονομικό ενδιαφέρον στον χώρο της ενέργειας και ειδικά στα θέματα τιμολόγησης των ΑΠΕ.   www.naftemporiki.gr