Δεν υπάρχουν μόνο τα αφροδισιακά τρόφιμα αλλά και εκείνα που μπορεί να