Από αυτοκτονία το 11% των θανάτων ναυτικών...

Σε άκρως ανησυχητικές διαπιστώσεις για τα προβλήματα του αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί καταλήγει έκθεση του αλληλοασφαλιστικού φορέα Gard, την οποία διεξήγαγε επί πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψιν περί τις 20.000 απαιτήσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι αξιώσεις, με εξαίρεση τον Covid-19, παρουσιάζουν αυξητική τάση από το 2021, με το 64% να αφορά σε ασθένεις, το 32% σε τραυματισμούς, και το 4% σε θανάτους.

Μεταξύ των συχνών καταγεγραμμένων ιατρικών προβλημάτων είναι οι ψυχικές διαταραχές.

Στην έκθεση καταγράφονται 48 περιστατικά ψυχικών διαταραχών κατά μέσο όρο ετησίως, 18 περιπτώσεις αυτοκτονιών και 16 περιπτώσεις αγνοουμένων από το 2022.

Μία ανησυχητική τάση είναι ότι το 11% των θανάτων προήλθε από αυτοκτονίες.

www.newsbomb.gr