ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ, ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ

Πρόκειται για αλλαγές που θα φέρουν τα ποσά προς πληρωµή πιο κοντά στα ποσά αναφοράς του στρατηγικού σχεδίου, κάτι που σχεδιάζουν και άλλες χώρες όπως για παράδειγµα η Ισπανία. ∆ηλαδή, εκεί που παρατηρείται η ένταξη περισσότερων στρεµµάτων σε σχέση µε εκείνα που είχαν προβλεφθεί να αυξηθεί ο προϋπολογισµός, και εκεί που έχει υπερεκτιµηθεί η συµµετοχή, αντίστοιχα να µειωθεί το µπάτζετ.

Σηµειώνεται εδώ πως η αύξηση του προϋπολογισµού των συνδεδεµένων ενισχύσεων στα 245 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα 180 εκατ. που δέσµευαν την περασµένη προγραµµατική περίοδο, ήταν ένας από τους κύριους λόγους που µειώθηκε το ποσό της βασικής ενίσχυσης. Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, αναµένεται να ανοίξει ξανά ο φάκελος των επιδοτήσεων για τα βοοειδή για τα οποία δεσµεύονται ποσά ύψους 46,37 εκατ. ευρώ και είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν πληρώνονται στο σύνολό τους σε πραγµατικές εκτροφές.   

Με βάση τα στοιχεία των περσινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε τα νούµερα έχουν ως εξής:

  • Στο σκληρό σιτάρι, για να λάβουν οι παραγωγοί 10 ευρώ το στρέµµα απαιτούνται 18 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2 εκατ. ευρώ παραπάνω στον προϋπολογισµό
  • Στα αιγοπρόβατα όπου αντί για 12 ευρώ το κεφάλι οι κτηνοτρόφοι πληρώθηκαν 11 ευρώ, το ποσό που πρέπει να «συµπληρωθεί» είναι ίσο µε 8,35 εκατ. ευρώ.
  • Για τη βιοµηχανική ντοµάτα που πληρώθηκε µε ποσό ύψους 21,84 ευρώ το στρέµµα αντί για 40,7 ευρώ, ο προϋπολογισµός που απαιτείται για να ικανοποιηθεί η ζήτηση πρέπει να αυξηθεί κατά 3,085 εκατ.
  • Μειώσεις σε σχέση µε το ποσό αναφοράς σηµειώθηκαν σε σπόρους σποράς, µήλα και τα ψυχανθή (σανοδοτικά και πρωτεϊνούχα). Συνολικά εδώ απαιτείται κονδύλι ύψους 1,37 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω ζήτηση σε κονδύλια συµπληρώνεται µέσω της ανακατανοµής κονδυλίων από τα καθεστώτα συνδεδεµένης που ξεπέρασαν το ποσό αναφοράς (κριθάρι, µαλακό σιτάρι κ.α.) το οποίο είναι ίσο µε 13,88 εκατ. ευρώ και φτάνει σε σηµαντικό βαθµό να φέρει όλες τις συνδεδεµένες κοντά στο ποσό αναφοράς.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει εδώ στο καλαµπόκι, για το οποίο απαιτούνται 16,6 εκατ. ευρώ ώστε να φτάσει τα 55 ευρώ το στρέµµα η επιδότηση (πληρώθηκαν 39,5 ευρώ το στρέµµα οι παραγωγοί). Τα χρήµατα αυτά είναι αρκετά και είναι µάλλον δύσκολο να γίνει κάποια ανακατανοµή για να ικανοποιηθεί στο βαθµό που πρέπει η ζήτηση. Πάντως αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως πληρώθηκαν αρκετές εκτάσεις που µε βάση το στρατηγικό σχέδιο δεν ήταν επιλέξιµες λόγω της ποιότητας των υδάτων. Το ζήτηµα εδώ δεν είναι τόσο στο ότι πληρώθηκαν όσο στο ότι σε κάποιες περιοχές µε το ίδιο πρόβληµα δεν πιστώθηκε σεντ, όπως αναφέρουν οι παραγωγοί.

Πηγή: agronews.gr