Νέο κούρεμα στην Κύπρο; Αυτή τη φορά στα κρατικά ομόλογα κατά 16,5%!

Κούρεμα 16,5% των κυπριακών κρατικών ομολόγων, τα οποία κατέχουν οι τρεις κυπριακές τράπεζες, Κύπρου, Ελληνική και Συνεργατική, που θα περάσουν τον ερχόμενο μήνα από το τεστ αντοχής, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ).

Η απόφαση της ΕΤΑ έχει φέρει τα πάνω κάτω στις τρεις κυπριακές τράπεζες, αφού τις υποχρεώνει σε εξεύρεση νέων επιπρόσθετων κεφαλαίων για τους σκοπούς των τεστ αντοχής και μάλιστα σεβαστών σε ύψος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Συνεργατισμός, που κατέχει κρατικά ομόλογα ύψους 750 εκατομμυρίων, θα πρέπει να «συμπληρώσει» την κεφαλαιακή του βάση κατά 180 εκατομμύρια, η Ελληνική Τράπεζα κατά 70 εκατομμύρια και η Τράπεζα Κύπρου κατά 198 περίπου εκατομμύρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΤΑ, σε συνεργασία πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποφάσισε κούρεμα επίσης 16,5% στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα περάσουν το τεστ καθώς και κούρεμα 10% για τα κρατικά ομόλογα της Πορτογαλίας. Για τις υπόλοιπες χώρες το κούρεμα κυμαίνεται μεταξύ 0,5% μέχρι 2%. Τα κρατικά ομόλογα της Ιρλανδίας μόνο διαφέρουν, αφού υφίστανται κούρεμα ύψους 3%.
Εσπευσμένα σε εμπειρογνώμονες
Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα έχουν θορυβηθεί από την απόφαση και χειρίζονται από κοινού το ζήτημα, το οποίο τοποθετούν σε εθνικό επίπεδο. Χειρισμού τυγχάνει επίσης η απόφαση και από τις ίδιες τις τράπεζες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Συνεργατισμός έχει διορίσει πριν από δέκα περίπου ημέρες τον γνωστό οίκο Blackrock, στον οποίο ανέθεσε τη διαπραγμάτευση με την ΕΤΑ όλων των παραμέτρων της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για το τεστ αντοχής με στόχο την χαλάρωση ορισμένων, ώστε να «ισοσκελισθεί» η ζημιά που θα υποστεί από την απόφαση για το κούρεμα και η οποία, όπως προαναφέραμε, ανέρχεται στα 180 εκατομμύρια.
Η Τράπεζα Κύπρου έχει επίσης διορίσει μεγάλο και γνωστό οίκο για να διαπραγματευθεί τη δική της υπόθεση, ενώ η Ελληνική εργάζεται στη βάση δικών της μοντέλων.
Είναι αδιαπραγμάτευτο
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το κούρεμα του 16,5% είναι αδιαπραγμάτευτο και ανακοινώθηκε στις τρεις τράπεζες από τις 29 του περασμένου Απριλίου.
«Με την απόφαση για το κούρεμα των κυπριακών κρατικών ομολόγων και οι τρεις κυπριακές τράπεζες μπαίνουν στο τεστ με κεφαλαιακές ανάγκες “από χέρι”», μας ελέχθη χαρακτηριστικά από τραπεζικούς κύκλους, οι οποίοι τόνιζαν επίσης ότι τα επιχειρήματα της κυπριακής Κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας ότι η Κύπρος θα έπρεπε να ιδωθεί ως μια εξαιρετική περίπτωση λόγω του περσινού bail in των καταθέσεων, μιας διεθνώς πρωτοφανούς δηλαδή μεταχείρισης, δεν ελήφθησαν υπόψη.
Ούτε η ΕΤΑ ούτε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίσθηκαν από την αρχική απόφαση για το 16,5% κι έκτοτε άρχισαν συζητήσεις κι επαφές των τραπεζιτών με τους κρατικούς αξιωματούχους και την Κεντρική Τράπεζα, για να διερευνηθούν άλλοι τρόποι επίλυσης ενός σοβαρού προβλήματος, το οποίο επηρεάζει σοβαρά τις κεφαλαιακές ανάγκες των τριών τραπεζών. Συγκεκριμένα, διερευνώνται, για παράδειγμα, χαλαρώσεις σε άλλες παραμέτρους της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για το τεστ αντοχής.
Δεν ήταν τυχαία η έξοδος στη διεθνή αγορά
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η αιφνίδια έξοδος της Κύπρου στη διεθνή αγορά με πενταετές ομόλογο και επιτόκιο 4,75%, που απέφερε 750 εκατομμύρια, δεν είναι καθόλου άσχετη με την ανάγκη να καλυφθεί μέρος των νέων αναγκών (λόγω του κουρέματος του 16,5%), που δημιουργούνται για την Τράπεζα Κύπρου. Όπως είναι γνωστό, η Τράπεζα «κληρονόμησε» το ομόλογο των 2 περίπου δισεκατομμυρίων, με το οποίο στηρίχθηκε τον Ιούνιο του 2012 η Λαϊκή Τράπεζα.
Όπως ελέχθη προχθές από τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ολόκληρο το ποσόν των 750 εκ. συν άλλα 200 εκ. θα δοθούν από την Κυβέρνηση στην Τράπεζα Κύπρου, έναντι του ομολόγου των 2 δισεκατομμυρίων.
Θα της δώσουν 950 εκ. ευρώ
Χθες η ίδια η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε και επίσημα ότι η Κυβέρνηση θα της καταβάλει 950 εκατομμύρια ευρώ έναντι του κρατικού ομολόγου των 2 δισεκατομμυρίων. Αυτό, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας, θα μειώσει τη συνολική εξάρτησή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά σχεδόν €1 δις, γεγονός που θα έχει θετική επίδραση στη ρευστότητα, την κερδοφορία και τα κεφάλαιά της.
Το ακριβές ποσόν που το κράτος οφείλει στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται στα 1.987 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, «το κυπριακό κρατικό ομόλογο, το οποίο θα αποπληρωθεί, αφορά το ομόλογο που εκδόθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση της πρώην Λαϊκής και το οποίο μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Κύπρου τον Μάρτιο του 2013, μετά την απόκτηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της πρώην Λαϊκής, βάσει των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως Αρχής Εξυγίανσης. Το ομόλογο αποτελούσε εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)».
«Η αποπληρωμή του», σημειώνεται, «θα επιτρέψει στην Τράπεζα να μειώσει τη χρηματοδότησή της από την ΕΚΤ περίπου κατά €550 εκατ. και να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο ποσό για μείωση του δανεισμού από τον ELA περίπου κατά €400 εκατομμύρια».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ομόλογο είχε μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησής του και θα εξαργυρωθεί στην ονομαστική του αξία.
«Ως εκ τούτου», τονίζεται, «θα αποφέρει λογιστικό κέρδος ύψους €95 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και θα έχει θετική επίδραση της τάξης των €95 εκατ. ή 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στα κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος (CET1).


Η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετική συμβολή στην πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Τράπεζα για ενίσχυση της ευρωστίας της. Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της για απομόχλευση και επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες στην Κύπρο. Μέσω της επικέντρωσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, τη ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια και την αποδοτικότητα, η Τράπεζα Κύπρου στοχεύει στην ανάκτηση της ευρωστίας της για να καταστεί ικανή να υποστηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: Σημερινή

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τα ποτάμια της Ευρυτανίας: Ο Αχελώος, ο Αγραφιώτης και ο Ταυρωπός

Οι μηνιαίες προβλέψεις του Νοεμβρίου 2022 με βάση το δεκαήμερο της γέννησης σας

Απολύσεις τεχνικών στον ΑΝΤ1...«Μας πετάτε στον δρόμο με φτηνές δικαιολογίες»

Δραματική υποχώρηση έως 40% στην αγοραστική δύναμη...

«Φωτιά» η τιμή στο ψωμί - Είδος πολυτελείας και η φέτα

Ανεργία στην Ελλάδα: Δραματικά τα ποσοστά για τους νέους

Γερμανική κατάρρευση: Η Uniper ανακοίνωσε ζημιές 40 δισ. ευρώ – Την ακολουθούν στην άβυσσο άλλες… 375 εταιρείες

«Καίνε» τα επιτόκια των δανείων – Παγωμένα των καταθέσεων

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων