17 Ιουνίου 2014

ΑΝΕΚΔΟΤΟ Ο επιχειρηματίας...

Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο
είναι το στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του.
 Επιχ/τιας: - "Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;" 
Μηχανικός: - "Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2." 
Φωνάζει το δικηγόρο του. 
Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;"
 Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό." 
Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του. 
Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;" 
Λογιστής: "Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό."