''ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ'''...

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις τάξεις των ναυτικών στη μνημονιακή
Ελλάδα, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, Γιάννης Χαλάς, με αφορμή ...
την Ημέρα του Ναυτικού.

«Η ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα του ναυτικού επαγγέλματος το κάνει μοναδικό, με την έννοια ότι το εργασιακό περιβάλλον του ναυτεργάτη τον αποξενώνει από την οικογενειακή του εστία, αλλά και η ανασφάλεια και αβεβαιότητα που τον διακατέχει, αν θα έχει στο μέλλον μόνιμη και σταθερή εργασία, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά, που προσδιορίζουν την ψυχολογία του», τόνισε.

Ο κ. Χαλάς επισήμαινε  ότι η ανεργία στις τάξεις των ναυτικών υπερβαίνει το 50% του ενεργού δυναμικού, αλλά και όσοι εργάζονται, έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υφίστανται τα τελευταία πέντε χρόνια μεγάλες μειώσεις στο εισόδημά τους, ενώ δραματικές είναι οι περικοπές των συντάξεων και η κατεδάφιση, στην μνημονιακή Ελλάδα, των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και γενικότερα του κοινωνικού κράτους.

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ λέει ότι το 80% και πλέον του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης, πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς τη ναυτιλία η μεταφορά προϊόντων θα ήταν αδύνατη.

Στο μήνυμα του συμπληρώνει: «Ατμομηχανή και κινητήρια δύναμη της ναυτιλίας μας είναι οι συνάδελφοι ναυτεργάτες, οι οποίοι κάτω από ιδιαίτερα δυσχερείς και επικίνδυνες συνθήκες, μακριά από την οικογένειά τους και βιώνοντας την καθημερινή αποξένωση, επιτελούν ένα έργο, που τους έχει καταξιώσει στη συνείδηση όλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπλα τους είναι το ελληνικό φιλότιμο, αρετή που είναι συνυφασμένη με την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα γενικά, η σκληρή δουλειά που είναι αποτέλεσμα να θέλει να είναι πρώτος στην εργασία του, ο μεγάλος βαθμός υπευθυνότητας απέναντι στον εργοδότη του και στην κοινωνία γενικότερα και η εκπαίδευσή του, που βεβαίως πρέπει να αναβαθμίζεται συνεχώς και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις».

Τέλος απευθυνόμενος στο υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει ότι αυτό που χρειάζεται η Ναυτιλία μας είναι η υιοθέτηση μιας ναυτιλιακής πολιτικής στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται ο Έλληνας ναυτεργάτης υπενθυμίζοντας μια φράση που ακούγεται συχνά, ότι ελληνική εμπορική ναυτιλία χωρίς έλληνες ναυτεργάτες - αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα - δεν μπορεί να υπάρξει. http://www.fimotro.blogspot.gr