Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Ανεργία! 129.000 περισσότεροι οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο!

Kαλά τα λόγια των κυβερνούντων για αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά η ουσία είναι το μόνο που αυξήθηκε κατά 129.077 άτομα ο αριθμός των ανέργων τον Δεκέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο......
μήνα του 2018. Σύμφωνα τον ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία ανήλθε στο 1.064.526 άτομα τον προηγούμενο μήνα, από 935.449 άτομα τον αντίστοιχο μήνα του αμέσως προηγούμενου έτους.
Μάλιστα, σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση των «ελαστικών» και υποαμειβόμενων θέσεων (κάθε μήνα ξεπερνούν το 50% από το σύνολο των προσλήψεων), το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η προεκλογική δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μοιάζει περισσότερο με όνειρο θερινής νυκτός.

Υπό τα δεδομένα αυτά φαντάζει, επίσης, παράδοξο ότι η κυβέρνηση μειώνει την «ποινή» για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εργάζονταιπεριορίζοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους νεότερους ηλικιακά, με τους 6 στους 10, που ψάχνουν για δουλειά, να είναι από 30 έως 54 ετών.
Ποσοστιαία, στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα η αύξηση των αναζητούντων απασχόληση εγγεγραμμένων ανέργων κυμάνθηκε στο 13,8%. Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019 (οπότε είχαν καταγραφεί 1.018.503 άνεργοι), τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αυξήθηκε κατά 46.023 άτομα, δηλαδή κατά 4,52%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία, το 62,39% (664.196 άτομα) είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες ανέρχονται σε 37,61% (400.330).
Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό έλλειμμα πολιτικών για την ενίσχυση της πρόσβασης του -πάλαι ποτέ- «αδύναμου» φύλου στην αγορά εργασίας.
Επίσης, μεγάλο πρόβλημα ανεργίας εξακολουθούν -για ένατη συνεχή χρονιά- να αντιμετωπίζουν όσοι ανήκουν στις λεγόμενες «παραγωγικές» ηλικίες μεταξύ 30 και 44 ετών. Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ανά ηλικιακή ομάδα, με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2019 κατατάσσονται ως εξής:
Στην ηλικιακή κατηγορία έως 19 ετών είναι 8.065 άνεργοι (0,76% του συνόλου).
Στην ηλικιακή κατηγορία από 20 έως 24 ετών είναι 64.612 άνεργοι (6,07% του συνόλου).
Στην ηλικιακή κατηγορία από 25 έως 29 ετών είναι 110.302 άνεργοι (10,36% του συνόλου).
Στην ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών είναι 393.456 άνεργοι (36,96% του συνόλου).
Στην ηλικιακή κατηγορία από 45 έως 54 ετών είναι 261.143 άνεργοι (24,53% του συνόλου).
Στην ηλικιακή κατηγορία από 55 έως 64 ετών είναι 189.877 άνεργοι (17,84% του συνόλου).
Στην ηλικιακή κατηγορία 65 ετών και άνω είναι 37.071 άνεργοι (0,76% του συνόλου).
Με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων (815.160 άτομα ή το 76,57% του συνόλου) έχει φτάσει έως την τρίτη γυμνασίου ή στην καλύτερη περίπτωση έχει ολοκληρώσει μόνο τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ). Συγκεκριμένα, 323.429 άνεργοι είναι στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 491.731 στη ΔΕ.
Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραμμένη ανεργία του Δεκεμβρίου 2019 προκύπτει, επιπλέον, ότι από το σύνολο των εγγεγραμμένων στα μητρώα του οργανισμού απασχόλησης, το 86,12% (916.819 άτομα) είναι Έλληνες. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,68% ή 28.517 άτομα) και τρίτων χωρών (11,2% ή 119.190 άτομα).
Κατά 46.023 αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.
Από τους 1.064.526 εγγεγραμμένους ανέργους οι 500.049 (ποσοστό 46,97%) βρίσκονται στο μητρώο του οργανισμού για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 564.477 (ποσοστό 53,03%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Επιπλέον, σε 63.895 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2019. Από αυτά 63.889 (ποσοστό 99,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 6 (ποσοστό 0,01%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 21.279 (ποσοστό 33,30%) και οι γυναίκες σε 42.616 (ποσοστό 66,70%).
Παράλληλα, σε 212.468 άτομα ανέρχεται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), από τα οποία τα 118.929 (ποσοστό 55,98%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 93.539 (ποσοστό 44,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 92.404 (ποσοστό 43,49%) και οι γυναίκες σε 120.064 (ποσοστό 56,51%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 98.601 (ποσοστό 46,41%) είναι κοινοί, 2.233 (ποσοστό 1,05%) είναι οικοδόμοι, 93.539 (ποσοστό 44,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 16.689 (ποσοστό 7,85%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.197 (ποσοστό 0,56%) είναι εκπαιδευτικοί, και 209 (ποσοστό 0,10%) είναι λοιποί.            fonaklas.blogspot.com