ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ

Νέο πλήγμα στα μέτρα προστασίας του Ασωπού ποταμού, αποτελεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που
δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 25 Ιανουαρίου 2015, από την απελθούσα κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Νικ. Ταγαράς, με τους υπουργούς Εσωτερικών Μ. Θεοχαρίδη, Υγείας Μάκη Βορίδη, Ανάπτυξης Κων. Σκρέκα και Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Καρασμάνη, ασθμαίνοντας πρόλαβαν στις 22-1-2015 και τροποποιήσαν την υφιστάμενη ΚΥΑ για τα όρια των ρύπων στον Ασωπό ποταμό, αφου τα διπλασίασαν ή και τα τριπλασίασαν. ...

Με την ΚΥΑ 100079 [ΦΕΚ 135Β/22-1-2015], οι Υπουργοί, αφου είχε προηγηθεί η ουσιαστική καρατόμηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Παναγιώτη Μέρκου, η ανυπαρξία ελέγχων και αδιαφορώντας για την συνεχιζόμενη ρύπανση του Ασωπού ποταμού, προέβλεψαν δυσμενέστατες ρυθμίσεις για την προστασία του.

Ειδικότερα:

Αφαιρέθηκε – εξαφανίστηκε, η έννοια «υδρογεωλογική λεκάνη Ασωπού», που είχε συγκεκριμένη οριοθέτηση και έχει αντικατασταθεί με ένα χάρτη ασαφών ορίων, από τον οποίο δεν συνάγεται συμπέρασμα, για το ποιές βιομηχανίες εμπίπτουν στην εν λόγω ΚΥΑ.

Εξαιρούνται από την νέα ΚΥΑ, δραστηριότητες για την τήρηση των ορίων για τα υγρά απόβλητα (πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις)

Δυσχεραίνεται και παρακωλύεται έντονα (αχρηστεύεται στην πράξη) το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών, με την πρόβλεψη νέων ρυθμίσεων, ως προς την διαδικασία και τα σημεία διενεργούμενης δειγματοληψίας, αφού καταργείται η υποχρέωση τοποθέτησης κατάλληλου δειγματοληπτικού εξοπλισμού από τις βιομηχανίες, και καθημερινού ελέγχου στα φρεάτια εξόδου των υγρών αποβλήτων, οπότε θα πρέπει, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εφαρμόζοντας πλέον τη διαδικασία δειγματοληψίας, που περιγράφει η ΚΥΑ, να παραμένουν για πολλές ώρες στην κάθε εγκατάσταση, για τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος.

Παρατείνεται και πάλι, έως τις 31/12/2015, η προθεσμία, η οποία έχει ήδη λήξει από τις 28-2-2011, για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών, με την απόφαση περί καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ενώ η ρύπανση θα συνεχίζεται.

Αποδεικνύεται με την βεβιασμένη θέσπιση της νέας ΚΥΑ, κατά το πλέον κατηγορηματικό τρόπο, αφ΄ ενός ότι η απελθούσα κυβέρνηση, επεδίωξε, πέραν κάθε πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας, να δεσμεύσει την νέα κυβέρνηση και αφ΄ ετέρου, ότι είχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, για να τροποποιήσει την ΚΥΑ του Ασωπού, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 25 Ιανουαρίου, αφου το μόνο που την ενδιέφερε, ήταν να προβεί σε ουσιαστική τροποποίηση των ορίων των ρύπων προς τα άνω, να αδρανοποιήσει τις διαδικασίες θεσμοθετημένων ελέγχων και να τις αποδυναμώσει, αδιαφορώντας για την συνεχιζόμενη ρύπανση του Ασωπού και τις εντεύθεν συνέπειες στο έδαφος και στις ανθρώπινες ζωές, όπως το είχαμε επανειλημμένα επισημάνει και εκείνη αδιαφορούσε.

Επιβεβαιώθηκαν έτσι, οι δημόσιες καταγγελίες μας, εκπροσωπούντες την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, τόσον δια του τύπου, όσον και εγγράφως στο ΥΠΕΚΑ και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά και ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, ότι η Πολιτεία, δεν είχε την βούληση να σταματήσει την ρύπανση του Ασωπού.

Όμως, με αίσθημα ευθύνης, στείλαμε τις μελέτες του ΙΓΜΕ και του ΕΜΠ, αναφορικά με την ρύπανση του Ασωπού, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η νέα ΚΥΑ, συνιστά περαιτέρω δυσμενή εξέλιξη, για την προστασία του Ασωπού ποταμού και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

Η νέα Κυβέρνηση, απαιτείται να προχωρήσει άμεσα σε ανατροπή και εξαφάνιση αυτών των προβλέψεων, σε αποκατάσταση της νομιμότητας και λήψη μέτρων για το σταμάτημα της ρύπανσης. Για το περιβάλλον, δεν τίθεται ζήτημα αδράνειας και συμψηφισμού, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ