Στην Τρίτη θεση στο κόσμο η Ελλάδα στην ανεργία πίσω από αφρικάνικες χώρες.

Στην Τρίτη Θέση στο κόσμο η Ελλάδα στην ανεργία πίσω από δυο αφρικάνικες χώρες. Ο Πίνακας του Guardian είναι κατάλληλος για να τον κολλήσετε στα μούτρα των μνημονιακών και φιλοευρωπαίων φίλων σας. Ποσοστά ανεργίας
Mauritania 31%
South Africa25.1%
Greece 25%
Spain 24
France 10
Turkey 9
Canada 7
US 6
UK 6
Russia 5
China 5
papaioannou-giannis.net