Ολο το σχέδιο για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis...

«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ με διασύνδεση των
ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών.

Το σχέδιο της...
online σύνδεσης των ταμειακών με τα ηλεκτρονικά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται από το 2011 στα συρτάρια της Καραγιώργη Σερβίας αλλά δεν προχώρησε ποτέ παρά το γεγονός ότι είχε γίνει προεργασία, είχαν δοθεί οι πρώτες άδειες ταμειακών μηχανών νέου τύπου και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων διαθέτει τον server για τη συγκέντρωση των δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ημερισίας , η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να «τρέξουν» το σχέδιο, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι σε πρώτη φάση το μέτρο θα ενεργοποιηθεί για τις επιχειρήσεις με «υψηλές υποψίες φοροδιαφυγής» και αργότερα σε όλες τις επιχειρήσεις.

Οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων θα διασυνδεθούν με τη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, ώστε τα στοιχεία των αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ. που εκδίδονται, ύστερα από συναλλαγές, να καταγράφονται ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται αυτόματα στη ΓΓΠΣ. Με τη διασύνδεση στο Taxis, το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να βλέπει κάθε ταμειακή ροή, επομένως θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδοθούν από τις επιχειρήσεις στο Δημόσιο.

Με το νέο σύστημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό η μη απόδοση του ΦΠΑ και να μπει «φρένο» στην έκδοση «πλαστών» αποδείξεων από «μαϊμού» φορολογικές ταμειακές μηχανές. Ωστόσο δεν εξασφαλίζει την πάταξη της φοροδιαφυγής με την κλασική μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων, η οποία αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες για να ζητούν και να παίρνουν απόδειξη για κάθε συναλλαγή τους.
Το ιστορικό και οι καθυστερήσεις

Το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών με το Taxis έχει μείνει ουσιαστικά... στα χαρτιά από το 2011. Η υποχρέωση αποστολής των δεδομένων πωλήσεων λιανικής των ταμειακών μηχανών στη ΓΓΠΣ καθιερώθηκε με το ν.3943/2011. Λίγους μήνες νωρίτερα, με τον ν.3842/2010 είχε οριστεί και η υποχρέωση διαβίβασης τιμολογίων στην ΓΓΠΣ. Προκειμένου να βρεθεί τρόπος αυτόματης διαβίβασης όλων των δεδομένων στην ΓΓΠΣ, συστάθηκε τον Μάιο του 2011 ειδική ομάδα εργασίας. Η ομάδα έπρεπε να βρει μια εφικτή λύση σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των νέων ταμειακών μηχανών και των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), μια λύση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί από την πλειονότητα των εταιρειών που ασχολούνται με την κατασκευή και την εμπορία ταμειακών μηχανών και ΕΑΦΔΣΣ.

Η λύση θα αφορούσε σε αυτόματη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων των ταμειακών μηχανών, των τιμολογίων, δελτίων αποστολής και δελτίων λιανικής από τις ΕΑΦΔΣΣ σε server της ΓΓΠΣ. Η ομάδα εργασίας κατέληξε σε πόρισμα που υποβλήθηκε στον τότε υπουργό Οικονομικών για έγκριση, τον Οκτώβριο του 2011.

Στη συνέχεια συντάχθηκαν δύο σχέδια υπουργικών αποφάσεων, η μια που αφορούσε τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών, και η άλλη που αφορούσε τις προδιαγραφές αναβάθμισης των driver των υπαρχόντων ΕΑΦΔΣΣ ώστε να είναι σε θέση να παράγουν ομοιόμορφα αρχεία έτοιμα προς αποστολή στην ΓΓΠΣ. Ακολούθως αποφασίστηκε η παραπομπή των σχεδίων υπουργικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την διαδικασία της 98/34/ΕΚ.

Τα σχέδια στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ΕΛΟΤ και έλαβαν αριθμό γνωστοποίησης 2012/266/GR και 2012/267/GR τον Μάρτιο του 2012.
Τον Ιούλιο του 2012 ήρθε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να υπάρχουν τεχνικές παρατηρήσεις. Δεν μπορούσε πλέον να γίνει καμία αλλαγή στο τεχνικό περιεχόμενο των σχεδίων.

Τα σχέδια για τις αρμόδιες υπουργικές αποφάσεις υπογράφηκαν από τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, και υποβλήθηκαν για υπογραφή στον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη τον Ιούλιο του 2012. Τελικά υπογράφηκαν με καθυστέρηση έξι μηνών τον Δεκέμβριο του 2012 ενώ σε εκκρεμότητα υπήρχε μια τρίτη απόφαση που θα όριζε τον χρόνο υποχρεωτικής αποστολής τιμολογίων και αποδείξεων στην ΓΓΠΣ.

Τον Ιανουάριο του 2013 συντάχθηκε και εκδόθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες μια εγκύκλιος ( ΠΟΛ 1004/2013), με την οποία τα τιμολόγια δεν σημαίνονται πλέον από ΕΑΦΔΣΣ. Στην ουσία ακυρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η προεργασία που είχε γίνει. Με αυτό τον τρόπο όμως δεν θα μπορούσαν να αποσταλούν στην ΓΓΠΣ. Άρα στην ΓΓΠΣ, οι ΕΑΦΔΣΣ θα απέστελλαν μόνο Δελτία Αποστολής, τα οποία όμως δεν έχουν αξίες και επομένως η ΓΓΠΣ δεν θα είχε εικόνα της κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα ο Συνδέσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), πρότεινε προς την ΓΓΠΣ να κατασκευάσει με δικά του έξοδα τον server συγκέντρωσης δεδομένων στην ΓΓΠΣ. Ο ΓΓΠΣ Χάρης Τσαβδάρης όταν ανέλαβε τον Ιούνιο 2013, έκανε δεκτή την πρόταση του ΣΕΚΤ, και ο server που είχε ήδη δοκιμαστεί στο ΕΜΠ, άρχισε να εγκαθίσταται στο περιβάλλον της ΓΓΠΣ.

Τον Οκτώβριο 2013 ο server ήταν έτοιμος. Στις αρχές Νοεμβρίου έγινε μια ανακοίνωση για δοκιμαστική λειτουργία του server η οποία όμως ακυρώθηκε μια εβδομάδα αργότερα. Ωστόσο η δοκιμαστική λειτουργία ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν 600 φορολογικοί μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ και ταμειακές μηχανές νέου τύπου να στέλνουν δεδομένα.

Τον Νοέμβριο 2013 δόθηκαν οι πρώτες άδειες ταμειακών μηχανών νέου τύπου. Συνολικά δόθηκαν 54 νέες άδειες αλλά λίγες ημέρες αργότερα το μέτρο «πάγωσε». Τον Ιανουάριο του 2014 διακόπηκε η λειτουργία του server. Ο server ήταν κλειστός για ένα μήνα, αλλά όταν ξαναλειτούργησε, οι φορολογικοί μηχανισμοί έστειλαν και τα δεδομένα αυτού του διαστήματος που ο server ήταν κλειστός. Το Ιανουάριο του 2014 αναβάλλεται η αποστολή των δεδομένων των ταμειακών μηχανών στη ΓΓΠΣ και αποφασίστηκε να υποβάλλονται συγκεντρωτικές πελατών – προμηθευτών.

Στο σύστημα -για όσο διάστημα λειτούργησε- συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 3.000.000 παραστατικά που έχουν αποσταλεί από 600 φορολογικούς μηχανισμούς και ταμειακές μηχανές. Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών διαθέτει την υποδομή και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η σταδιακή υλοποίηση του μέτρου το οποίο θα αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ και θα διευκολύνει τους φορολογικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις.
Πλαστικό χρήμα και λοταρία στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ

Σε συνδυασμό με τη διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με το Taxis, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σειρά μέτρων και κινήτρων για τη χρήση του πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές. Ειδικότερα σχεδιάζεται:

[1] Πλήρης εφαρμογή - εντατικοποίηση της χρήσης πλαστικού χρήματος (χρεωστικές κάρτες) στις λιανικές πωλήσεις.

[2] Λοταρία για τις αποδείξεις.

[3] Επιστροφή φόρου στους φορολογούμενους από αποδεδειγμένη πληρωμή δαπανών μέσω χρεωστικών καρτών. Η δομή του σχεδίου θα δίνει ιδιαίτερα βαρύτητα στην προώθηση χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών και όχι στις πιστωτικές, προκειμένου να μη φορτωθούν με νέο κύκλο δανείων τα νοικοκυριά.

[4] Το «κτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος με δαπάνες που θα προκύπτουν άμεσα από τις αγορές μέσω πλαστικού χρήματος.real.gr

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κ. Σισμανίδης: Δεν έχω αμφιβολία ότι είναι ο τάφος του Αριστοτέλη...

Κιμαδόπιτα με χωριάτικο φύλλο

ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Ερχονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί - εξπρές σε σπίτια

Η φούσκα των ακινήτων και τα ενοίκια στο θεό – Μια αντιαναπτυξιακή και αντικοινωνική στρέβλωση

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων