Σάλος με τον Φλαμπουράρη: Ακυρο το ιδιωτικό συμφωνητικό για τις μετοχές; - Το συνέταξαν μέσα στο Αρχηγείο της Αστυνομίας

Νέο σοβαρό θέμα για τον Αλέκο Φλαμπουράρη προκύπτει με αφορμή την εταιρεία Διάτμηση.
Οπως ο ίδιος υποστηρίζει, έχει μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του και δεν έχει πλέον καμιά σχέση με την εταιρεία, ωστόσο, αυτό φαίνεται να έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι άκυρο και η μεταβίβαση να μην ισχύει.
Δεδομένου ότι η ΔΙΑΤΜΗΣΗ έλαβε μέρος σε διαγωνισμό για την ανάληψη δημοσίου έργου το οποίο και της κατακυρώθηκε, εφαρμόζεται ο νόμος 3310/2005 περί βασικού μετόχου, οι διατάξεις του οποίου απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη για την έγκυρη μεταβίβαση μετοχών αλλά και την γνωστοποίηση της μεταβίβασης στις οικείες αρχές.
Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 9  του νόμου 3310/2005 περί Βασικού Μετόχου («Διασφάλιση Αντικειμενικότητας – Διαφάνειας – Ελεύθερου Ανταγωνισμού»), για να είναι έγκυρη η μεταβίβαση μετοχών επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου της επιχείρησης αυτής, πρέπει να γνωστοποιείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.
Περαιτέρω και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση μετοχών απαιτείται να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Με άλλα λόγια το απλό ιδιωτικό συμφωνητικό δεν αρκεί και καθιστά άκυρη την μεταβίβαση των μετοχών. Πρόκειται δε για υποχρέωση η οποία διατηρείται για την επιχείρηση που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή της στην εν λόγω διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, δηλαδή μέχρι την παράδοση του έργου.
Ειδικότερα, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3310/2005, ο οποίος και εφαρμόζεται στην περίπτωση της ΔΙΑΤΜΗΣΗ ως επιχείρησης που συμμετείχε σε διαγωνιστική διαδικασία για ανάληψη δημόσιου έργου, αλλά φυσικά και του κυρίου Φλαμπουράρη ως βασικού μετόχου της επιχείρησης, αναφέρει τα εξής:
1. Οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύναψη δανείου, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου ή εταίρων των επιχειρήσεων αυτών γνωστοποιείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. επί ποινή ακυρότητας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων για ποσοστό κατώτερο του ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.
2. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου των επιχειρήσεων αυτών, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο, ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεώς της, επί ποινή ακυρότητας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει την ενεχυρίαση ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού από πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Η ανωτέρω υποχρέωση όσον αφορά στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκτείνεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τη συμμετοχή της στην εν λόγω διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης.
4. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή ιδιωτικά συμφωνητικά ή αντέγγραφα που αφορούν στην εικονική συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων σε Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης ή σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις και οδηγούν σε καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού είναι άκυρα. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.
Στο Αρχηγείο
Μείζον θέμα προκύπτει και για το που έγινε το συμφωνητικό, έπειτα από την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «η εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο εν λόγω υπουργός πήρε ανάθεση έργου, ενώ το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας εμφανίζεται σήμερα να έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο με ιδιωτικό συμφωνητικό, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται με περίεργη διαδικασία. Όχι από τα ΚΕΠ, όχι από Αστυνομικό Τμήμα, αλλά από το Αρχηγείο της Αστυνομίας, όπου δεν έχει πρόσβαση ο καθημερινός πολίτης. Με αποτέλεσμα να μην δύναται να διερευνηθεί αν η μεταβίβαση έγινε μεταχρονολογημένα, αφού δεν τηρήθηκαν οι κανόνες της αρχής της δημοσιότητας».

Σύμφωνα με τη ΝΔ., η Εισαγγελική Αρχή οφείλει να τα ερευνήσει όλα αυτά, όπως επίσης, αν αυτός που πήρε το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας είναι παρένθετο πρόσωπο, «δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία που μεταβιβάστηκαν οι μετοχές δεν καταβλήθηκε κανένα τίμημα, γεγονός παράδοξο για τη συναλλακτική πρακτική».

«Το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς τσαλακώθηκε και καταφεύγουν στο Αρχηγείο της Αστυνομίας για να διασώσουν ό,τι προλάβουν», καταλήγει η ανακοίνωση. http://www.imerisia.gr

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κ. Σισμανίδης: Δεν έχω αμφιβολία ότι είναι ο τάφος του Αριστοτέλη...

ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Ερχονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί - εξπρές σε σπίτια

Κιμαδόπιτα με χωριάτικο φύλλο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τις 120 δόσεις...

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων