21 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.

Οι ελεύθερες κοινωνίες είναι δυστυχώς ή ευτυχώς ανοικτές και ως εκ τούτου εξαρτημένες από τις διεθνείς υποδομές, τη σύγχρονη διεθνή τεχνολογία, την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και ενέργειας και τους φυσικούς πόρους. 

Οποτεδήποτε όμως, αυτές οι παγκόσμιες ροές μπορούν να μετατραπούν σε
όπλα εναντίον μιας ελεύθερης κοινωνίας, στα πλαίσια ενός υβριδικού πολέμου.

Δυστυχώς, οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπευτικές κυβερνήσεις των ελεύθερων κοινωνιών, είτε γιατί εξαρτώνται από οικονομικούς παράγοντες (εγχώριους και διεθνείς), είτε γιατί τους είναι πολιτικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν σε έναν τέτοιο πόλεμο, δεν μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τις αντίστοιχες κοινωνίες τους.

Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και προς απόκρουση ενός υβριδικού πολέμου, από οπουδήποτε και αν προέρχεται αυτός, θα πρέπει η κοινωνία να μπορεί εύκολα να συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που την αφορούν, για την αποτελεσματικότερη αυτοπροστασία της.

Απαιτείται λοιπόν μια αλλαγή των ξεπερασμένων από τα πράγματα θεσμικών διαδικασιών, ώστε να μπορούν οι ελεύθερες κοινωνίες να αποκρούουν άμεσα οποιαδήποτε απειλή.  http://hassapis-peter.blogspot.gr