20 Φεβρουαρίου 2018

Το σχέδιο των τραπεζών Πλειστηριάζουν ακίνητα, τα αγοράζουν και μετά τα πωλούν

Ένα πλάνο διετίας έχουν σχεδιάσει οι τραπεζικές διοικήσεις, το οποίο προβλέπει τη ρευστοποίηση κατά κύριο λόγο και την εκμετάλλευση σε μικρότερο βαθμό των πιο εμπορικών σπιτιών, οικοπέδων και επαγγελματικών χώρων που θα βρεθούν στην ιδιοκτησία τους.


Μετά τα stress tests, για τα οποία υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ολοκληρωθούν χωρίς δυσάρεστες για τον κλάδο εκπλήξεις, τα πιστωτικά ιδρύματα θα ξεκινήσουν την αντεπίθεσή τους, με στόχο να γράψουν τα πρώτα τους κέρδη μετά το ξέσπασμα της κρίσης μέσω της ενεργού διαχείρισης των επισφαλειών.

Μέσω των πλειστηριασμών, θα αποκτήσουν το 80% των σπιτιών, οικοπέδων και επαγγελματικών χώρων που θα βγουν στο σφυρί για να τα πουλήσουν με κέρδη την επόμενη διετία.

Λόγω των αναβολών στην έναρξη των πλειστηριασμών έως σήμερα, ο αρχικός στόχος να βγουν στο σφυρί τουλάχιστον 15.000 ακίνητα έως και το α' τρίμηνο του 2019 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, στο επίπεδο των 10.000. Ωστόσο, τραπεζικές πηγές θεωρούν ότι και αυτό το μέγεθος είναι αρκετό για να γίνουν οι πρώτες σοβαρές κινήσεις ανάκτησης προβληματικών ανοιγμάτων. Μεγάλη έμφαση, στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ, θα δοθεί στη στεγαστική πίστη. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η αξία των στεγαστικών δανείων που δεν εξυπηρετούνται ανέρχεται σε 28 δισ. ευρώ ή στο 43% επί των συνολικών τους υπολοίπων, ύψους 65 δισ. ευρώ.


Οι χορηγήσεις αυτές καλύπτονται κατά το 1/3, ήτοι με 9 δισ. ευρώ από προβλέψεις, ενώ τα ακίνητα που τα συνοδεύουν αποτιμώνται στα βιβλία των τραπεζών στα 19 δισ. ευρώ περίπου. Με τον τρόπο αυτόν έχει αναπληρωθεί σχεδόν το σύνολο της πτώσης κατά 40% που έχουν καταγράψει οι τιμές στην κτηματαγορά την τελευταία 10ετία.

Με την ουσιαστική επανεκκίνηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τον ερχόμενο μήνα, οι τράπεζες θα εντείνουν τις προσπάθειες για την αξιοποίησή τους. Τα πρώτα ακίνητα είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένα, ώστε σε ένα εύλογο βάθος χρόνου, που εκτείνεται έως και τις αρχές του 2020, να μπορούν να αποφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα. in.gr