22 Φεβρουαρίου 2019

Ανεβαίνει η κρατική διαφήμιση...

Κοντά στα 6 εκατ. ευρώ φθάνει το ποσό των επικοινωνιακών προγραμμάτων δημόσιων φορέων που εγκρίθηκαν από το...
υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για το 2019, ενώ αποστέλλονται συνεχώς και νέα αιτήματα προς έγκριση.


Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί τα επικοινωνιακά προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής (Διεύθυνση Τουρισμού και Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής), συνολικού ποσού 2.269.820 ευρώ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύψους 1.846.491 ευρώ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο ποσό των 749.466 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους 385.000 ευρώ. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο ποσό των 342.769 ευρώ, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, ύψους 210.000 ευρώ, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ύψους 111.000 ευρώ, του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, με ποσό 118.686 ευρώ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ύψους 49.600 ευρώ και το πρόγραμμα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), ύψους 32.000 ευρώ...

typologies.gr