19 Ιουλίου 2016

Σήμερα οι ανακοινώσεις των «επικρατέστερων» για τις 4 τηλεοπτικές άδειες

Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν οι επικρατέστεροι για τη διεκδίκηση των 4 τηλεοπτικών αδειών που
«πέρασαν» επιτυχώς τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής και των ορκωτών λογιστών καταθέτοντας άρτιους φακέλους, όπως προέβλεπε ο νόμος.
Η κυβέρνηση προχωρά στο ξεκαθάρισμα των υποψηφίων και αναμένεται να ανακοινώσει τα επιχειρηματικά σχήματα ενώ η διαδικασία εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί έως αρχές Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι εκτός διαδικασίας έχει τεθεί το ΑΡΤ TV καθώς δεν κατέβαλλε το απαιτούμενο από τη νομοθεσία παράβολο των 30 χιλιάδων ευρώ.
Επίσης το MEGA CHANNEL δεν έχει προσκομίσει στον φάκελο την απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα.http://www.altsantiri.gr