Προϋπολογισμός: Μαύρη τρύπα στα έσοδα άνω των 4 δισεκ. ευρώ.

 Πλήρη εκτροχιασμό του κρατικού
προϋπολογισμού στο επτάμηνο δείχνουν τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. 

Η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα ξεπερνά τα 4 δισεκ. ευρώ ενώ η στάση πληρωμών του κράτους και τα capital controls δείχνουν μια
πλασματική συγκράτηση δαπανών της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών:
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26,874 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,942 δισ. ευρώ ή 12,8 % έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24,839 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,097 δισ. ευρώ ή 14,2 % έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, η υστέρηση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, έναντι του στόχου οφείλεται:
- στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
- στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
- στη μη βεβαίωση και πληρωμή της α’ δόσης του ΕΝΦΙΑ 2015
- στην μη είσπραξη εσόδων από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) ύψους 1,724 δισ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,546 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 318 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,035 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Ιουλίου 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,046 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 3,044 δισ. ευρώ ή 38% σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,039 δισ. ευρώ μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 2,441 δισ. ευρώ ή 33%.
Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (κυρίως τα φορολογικά έσοδα) για τον Ιούλιο είναι αυξημένα κατά 185 εκατ. Ευρώ, σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία.
Την περίοδο του Ιουλίου 2015 σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν:
- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 448 εκατ. ευρώ ή 29%,
- Οι φόροι περιουσίας κατά 671 εκατ. Ευρώ
- Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 152 εκατ. ευρώ ή 28%,
- Ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 27%,
- Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 33 εκατ. ευρώ ή 33%.
- Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 72 εκατ. ευρώ ή 23%.
Αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου ήταν τα έσοδα από:
- το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 381 εκατ. ευρώ ή 120%,
- το ΦΠΑ λοιπών κατά 6 εκατ. ευρώ ή 0,5%.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 215 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 197 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (412 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το επτάμηνο ανήλθαν στα 27,714 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,477 δισ. ευρώ έναντι του στόχου .
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού το επτάμηνο ανήλθαν σε 26,516 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3,104 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,883 δισ. ευρώ, των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 358 εκατ. ευρώ και των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 81 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1,785 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,3%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 39 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 50 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 41 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 16 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1,198 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,372 δισ. ευρώ έναντι του στόχου και μειωμένες κατά 1,767 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,472 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 387 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,428 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 61 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Πηγή:  SKAI.gr