Η «καθίζηση» των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ
Πλήρη ανατροπή του «χάρτη» των
μισθών στον ιδιωτικό τομέα έφεραν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στις αμοιβές στην τετραετία 2010 ? 2014 που συνεχίζονται με ακόμη πιο «βίαιο» τρόπο μετά την επιβολή των capital controls και τη νέα ύφεση στην οικονομία.
Με βάση επίσημα συγκριτικά στοιχεία του ΙΚΑ που παρουσιάζει η «Ημερησία», μεταξύ του 2010 και του 2014 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα υπέστησαν καθίζηση λόγω της διεύρυνσης των «ευέλικτων» μορφών εργασίας (μερική και εκ περιτροπής απασχόληση) και των μειώσεων που έγιναν είτε νομοθετικά (στα κατώτατα όρια) είτε μέσω επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων.
Οι χαμηλά αμειβόμενοι υπερδιπλασιάστηκαν, περισσότεροι από τους μισούς λαμβάνουν μισθό κάτω από 900 ευρώ, ενώ σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι έχουν υποχρεωθεί να εργάζονται με μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία σε έναν έως και τέσσερις εργοδότες για να εξασφαλίσουν καλύτερο μηνιαίο εισόδημα.
Η «καθίζηση» των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Μολονότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα -ασφαλιζόμενων έστω και για... μία ημέρα στο ΙΚΑ - «ανέκαμψε» στα τέλη του 2014, μετά τις απώλειες που είχαν καταγραφεί στα προηγούμενα έτη από την έναρξη της εφαρμογής των Μνημονίων, και έφτασαν στα 1.768.969 άτομα από 1.740.546 το 2010, το 50% των ασφαλισμένων έχει μισθό μικρότερο των 880 ευρώ (το 2010 το 50% των εργαζομένων είχε αποδοχές έως 1.140 ευρώ) ενώ το 36% λαμβάνει λιγότερα και από τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη (έναντι 22% το 2010).
Η «καθίζηση» των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
Τον Δεκέμβριο του 2010 μόνο 41.836 εργαζόμενοι (ποσοστό 2,5% επί του συνόλου των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ) ελάμβαναν μεικτές αποδοχές έως 200 ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2014 ο αριθμός τους έφτασε τους 128.628 (+207,46%), ενώ κατά 226,21% (88.964 από 27.272) αυξήθηκε ο αριθμός των αμειβομένων με 50 ευρώ, 100 ευρώ και 150 ευρώ τον μήνα!
Αντίστοιχα στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν κατά 184,93% και κατά 195,16% οι αμειβόμενοι με μισθό έως 300 ευρώ και 400 ευρώ. Μεγάλη αύξηση καταγράφεται, επίσης, στους αμειβόμενους με αποδοχές 600 ευρώ - 700 ευρώ (αποτελούν το 38,40% έναντι 17,60% που ήταν το 2010) καθώς και των 800 ευρώ (ανώτατος μισθός για το 45,40% των εργαζομένων από 21,30% το 2010) ενώ σχεδόν οι 6 στους 10 λαμβάνουν μισθό κάτω από 1.000 ευρώ, όταν το 2010 δεν ξεπερνούσαν το 37,10%.
Η «καθίζηση» των μισθών στον ιδιωτικό τομέα
Οι αμειβόμενοι με μισθό από 1.000 ευρώ έως 2.000 ευρώ μειώθηκαν σε ποσοστό έως 36,83%, ενώ είδος «υπό εξαφάνιση» έγιναν οι αμειβόμενοι με μισθό από 2.000 ευρώ και πάνω. Στα τέλη του 2014 από 1.000 ευρώ - 1.500 ευρώ εισέπραττε το 16% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, ενώ το 2010 αποτελούσαν το 28,6%, από 1.500 ευρώ - 2.000 ευρώ στα τέλη του 2014 ελάμβανε το 8% ενώ το 2010 το 11%, από 2.000 ευρώ - 2.500 μειώθηκαν στο 4,2% από 6,3%, από 2.500 ευρώ - 3.000 ευρώ στο 2,2% από 3,3%, οι αμειβόμενοι με 3.000 ευρώ - 3.500 ευρώ στο 1,3% από 1,8%, και πάνω από 3.500 ευρώ στο 3% από 3,8% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΟΙ ΝΕΟΙ
Οι μεγαλύτερες μειώσεις αποδοχών (από 24,86% έως 45,14%) έγιναν, με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, στους νέους σε ηλικία εργαζόμενους λόγω του χαμηλότερου νομοθετημένου μισθού αλλά και της μεγαλύτερης συμμετοχής τους στις προσλήψεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας. Ο αριθμός των απασχολουμένων ηλικίας κάτω των 25 ετών αυξήθηκε, ωστόσο, μόνο κατά 8.775 άτομα στην τετραετία σε βάρος των «μεγαλύτερων» ηλικίας 25 - 34 ετών που μειώθηκαν κατά 57.128 άτομα παρά τη μείωση των μισθών και των ημερομισθίων έως και 31,43% και τη διαμόρφωση του μέσου μεικτού μισθού κάτω από τα 467,96 ευρώ από 763,22 ευρώ που ήταν το 2010.
Πιο «συγκρατημένες» ήταν, στο ίδιο διάστημα, οι μειώσεις των αποδοχών για τους εργαζόμενους ηλικίας πάνω από 40 ετών (κυμάνθηκαν από 6,58% έως 18%).
ΑΠΟ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΑ
Μερική απασχόληση σε πολλαπλούς εργοδότες
Συμπληρωματική εργασία υποχρεούνται να παρέχουν πάνω από 500.000 εργαζόμενοι προκειμένου να βγουν από την παγίδα της φτώχειας, ως υποαπασχολούμενοι (και υποαμειβόμενοι) ή να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μηνιαίο εισόδημα.
• Στα τέλη του 2014 οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση σε έναν ή και σε περισσότερους εργοδότες έφτασαν τους 456.322, ενώ το 2010 (όταν οι μισθοί ήταν υψηλότεροι) δεν ξεπερνούσαν τους 300.000. Με μερική απασχόληση σε έναν εργοδότη το 2010 ήταν 264.942 εργαζόμενοι και το 2014 αυξήθηκαν στους 394.045, οι μερικώς απασχολούμενοι σε δύο εργοδότες έφτασαν τους 47.574 από 26.748, σε τρεις εργοδότες τους 8.724 από 5.943, σε τέσσερις εργοδότες τους 3.276 από 2.060, ενώ σε περισσότερους από τέσσερις εργοδότες απασχολούνταν 2.703 έναντι μόλις 773 το 2010.
• Επιπλέον 54.770 «μισθωτοί» που είχαν μια κανονική εργασία στα τέλη του 2014, εργάζονταν παράλληλα με καθεστώς μερικής απασχόλησης σε άλλους εργοδότες.
• Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση από 317.267 και ποσοστό 18,23% που ήταν στα τέλη του 2010, τον Δεκέμβριο του 2014 έφτασαν τους 484.721 και σε ποσοστό 27,40%. Σε βάρος της πλήρους απασχόλησης η οποία μειώθηκε στο 72,59% (1.284.133 εργαζόμενοι) από 81,30% (1.415.021 εργαζόμενοι) που ήταν στα τέλη του 2010. http://www.imerisia.gr