Κανείς δεν δίνει λογαριασμό για το δημόσιο χρήμα...Αδιαφάνεια στην κρατική διαφήμιση

Η διανομή του δημοσίου χρήματος στα ΜΜΕ πάσχει! Από τις απαντήσεις που έδωσε στην εξεταστική επιτροπή ο πρόεδρος της Initiative Media Μιχάλης Γκάλγκος προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη διανομή της κρατικής δαπάνης στα ΜΜΕ. Εκτός από... τις παρεμβάσεις των πολιτικών και συγκεκριμένα της κυβέρνησης, που ήταν σε επικοινωνία με την εταιρεία, προκύπτει πως αξίες που θεωρούνταν σταθερές μέχρι τώρα και προβλέπονταν από τη νομοθεσία, όπως η τηλεθέαση, η ακροαματικότητα και οι κυκλοφορίες των εντύπων, υποχωρούν μπροστά στην ερμηνεία των αλγορίθμων. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή την ερμηνεία των αλγορίθμων, εφημερίδες που λίγο μετά σταμάτησαν να κυκλοφορούν έλαβαν πολλαπλάσια ποσά σε σχέση με εφημερίδες που είχαν πολλαπλάσια κυκλοφορία.


Στον τομέα της κρατικής διαφήμισης η νομοθεσία είναι παρωχημένη, καθώς κινείται με βάση δύο Προεδρικά Διατάγματα του… 1997(!), υπουργικές αποφάσεις του 2002, του 2003, του 2006 και μια πρόσφατη του 2021, όπως και με μία Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Το βασικό στοιχείο μέχρι σήμερα είναι η απουσία διαφάνειας όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των ΜΜΕ στα οποία κατευθύνεται η κρατική διαφήμιση αλλά και η δημοσιοποίηση των εταιρειών ΜΜΕ και των φορέων που τη χορηγούν σε μια πλατφόρμα, σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούσε εύκολα να το κάνει ο συναρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά είναι ένα πεδίο –εντός των αρμοδιοτήτων του– με το οποίο αποφεύγει να ασχοληθεί. Στη «Διαύγεια» δημοσιεύονται μόνο οι αποφάσεις για τις προκηρύξεις των διαγωνισμών διαφημιστικής δαπάνης, ενώ στη συνέχεια δεν δίνει κανείς λογαριασμό για τα ΜΜΕ που έχουν επιλεχθεί.

 mediagr.org