Φωτοβολταϊκά πάρκα σε εκχερσωμένους αγρούς βάζει νέα τροπολογία

Παρά λοιπόν το καµπανάκι για την άκριτη διασπορά φωτοβολταϊκών σταθµών, που έχουν χτυπήσει κατά καιρούς ΓΕΩΤΕΕ  και παραγωγικοί φορείς της χώρας που βλέπουν κυρίως τις µεγάλες εταιρείες και τα funds να εκµεταλλεύονται τις ευεργετικές διατάξεις που κάνουν «λαµπόγυαλα» την παραγωγική γη, το ΥΠΕΝ στο νοµοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση και την δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση (Νόµος 4872/2021-ΦΕΚ 247/Α/2021) προέβλεψε τα εξής:

Άρθρο 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών σε δασικές εκτάσεις που εκχερώσθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια-Τροποποίηση της περ. Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται. [Αρχή Τροποποίησης] Κατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια, σύµφωνα µε τη δασική και την αγροτική νοµοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι µετά το πέρας της νόµιµης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύµφωνα και µε τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο αποµάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασι ών εκτάσεων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊκών σταθµών, απαιτείται νέα έγκριση επέµβασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.

Όπως αναφέρει µεταξύ άλλων η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις, ενώ απαγορεύεται µόνο σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις. Ωστόσο, έργα Α.Π.Ε. µεταξύ των οποίων και φωτοβολταϊκοί σταθµοί δεν δύνανται µα εγκατασταθούν σε νόµιµα εκχερσωθείσες εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική εκµετάλλευση [...]. ∆ιαπιστώνεται η αντίφαση, ο νόµος να επιτρέπει την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων προκειµένου να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκοί σταθµοί, αλλά να απαγορεύει την εγκατάστασή τους σε αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες κάποτε είχαν δασικό χαρακτήρα, τον οποίο ωστόσο απώλεσαν για νόµιµη αιτία. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, αίρεται η ανωτέρω αξιολογική αντινοµία µε την παροχή της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών και στις νόµιµα εκχερσωµένες δασικές εκτάσεις».   www.agronews.gr

 

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΙΝΚΑ: Ενσωματώνουν τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής στην κιλοβατώρα για να μην μπορούμε να κάνουμε αγωγές

Νοιάζονται περισσότερο για την τιμή παρά την γεύση του τρόφιμου οι Ευρωπαίοι καταναλωτές

Ο χειμώνας του μεγάλου θυμού

ΔΕΝ…ΠΕΡΙΣΣΕΨΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ…

Γιατί δεν πρέπει να κόψετε τα «μουστάκια» του σκύλου

Πως να αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη

Αόρατα σκάνδαλα...

Για εισαγωγές πρόβειου γάλακτος από την Ιταλία κάνει λόγο ο κλάδος

Εκτός πρίζας...

ζώδια Η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Ουρανό

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων