Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιπλέον 2.000 ευρώ ζητά ο ΕΦΚΑ από αγρότες ώστε να συνταξιοδοτηθούν...

Συγκεκριμένα, σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις, ων άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2021οι οφειλέτες στον ΟΓΑ πρέπει να πληρώσουν εντός διμήνου τις οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Εν τούτοις, ο ΕΦΚΑ μη τηρώντας την εφαρμογή του νέου νόμου, εμμένει στην απαίτηση της πληρωμής του ποσού που ξεπερνάει τις 4.000 ευρώ ,όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Το θέμα αυτό αναδυκνείεται μέσω αλληλογραφίας με τον ΕΦΚΑ και το Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών, που απέστειλε ο Ανδρέας Μπενέτσης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. «Απευθυνόμενος στην γενική διεύθυνση συντάξεων του ΕΦΚΑ για το θέμα αυτό έλαβα ως απάντηση από το τμήμα νομοθεσίας συντάξεων μη μισθωτών όπου ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι το όριο οφειλής μπορεί να είναι ως 6.000 ευρώ. Κατόπιν τούτου και με βάση την διευκρίνηση αυτή από την αρμόδια υπηρεσία ,κρίνω απαραίτητο να κοινοποιήσω το θέμα ώστε να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και να απαιτήσουν την σωστή εφαρμογή του νόμου. Όσοι δε ,έχουν επιβαρυνθεί παράνομα μέχρι τώρα με το ποσό των 2.000 ευρώ, να απαιτήσουν την άμεση επιστροφή του. Οι δε υπόλοιποι που έχουν λάβει ειδοποιήσεις να μην πληρώσουν με πλαφόν τις 4.000 αλλά τις 6.000 ευρώ όπως δικαιωματικά τους εξασφαλίζει ο νόμος.», αναφέρει ο κ. Μπενέτσης.

Αναλυτικά, η σχετική αλληλογραφία αναφέρει:

Ημερομηνία: 9 Ιουλίου 2021

Aπό: Διεύθυνση Συντάξεων ε-ΕΦΚΑ

Θέμα: e-ΕΦΚΑ Πορεία Αίτησης Απονομής Σύνταξης

Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η:

Από την ατομική μερίδα ασφαλισμένου που τηρείται στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ.ΟΓΑ, του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ προέκυψε ότι οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 7311,64 ευρώ.

Προκειμένου να σας χορηγηθεί σύνταξη, θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών από την λήψη του παρόντος να καταβάλετε το ποσό των 3311,64 ευρώ, που υπερβαίνει το όριο των 4.000 (άρθρο 68 του Ν. 4144/2013 και άρθρο 9 του Ν. 4611/2019), ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξή σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίμηνη προθεσμία για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού , η υπηρεσία μας θα προβεί στην απόρριψη του αιτήματός σας για χορήγηση σύνταξης γήρατος (κύριας και βασικής σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 12 Ν. 2458/1997) και εθνικής και ανταποδοτικής ( άρθρα 7, 28 και 99 Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το N.4670/2020)

Αν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4611/2019, μετά την απόρριψη του αιτήματος και προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση, θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης να αποπληρώσετε το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Ημερομηνία: 23 Ιουλίου 2021

Από: Αντρέας Μπενέτσης

Προς: Τμήμα νομοθεσίας συντάξεων μη μισθωτών

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με το ακριβές ποσό που πρέπει να εξοφλείται από τους αιτούντες συνταξιοδότηση στο ταμείο του πρώην ΟΓΑ

Με αφορμή τη διαφορετική ενημέρωση δύο συμπολιτών μου σχετικά με το ποσό που πρέπει να εξοφλείται για να βγάλουν σύνταξη, παρακαλώ την υπηρεσία του ΕΦΚΑ να δώσει επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

α) οι πολίτες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν οφείλουν να εξοφλήσουν εντός 2μήνου άπαξ τα χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τις 4.000 ή τις 6.000 ευρώ;

β) σε περίπτωση που τίθεται ως όριο το ποσό των 4000 ευρώ έχει ληφθεί υπόψιν σας ο νόμος 4798 και το άρθρο 259 του νόμου 4798 που δημοσιεύτηκε στις 24/4/2021;

γ)ο νόμος Χατζηδάκη αφορά ή όχι όλες τις περιπτώσεις ασφαλισμένων;

Σε απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας σας στις 12/7/2021 προς πολίτη που ζητάει να συνταξιοδοτηθεί (με ημερομηνία αίτησης του 9/7/2021),ζητάτε την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών που υπερβαίνουν τις 4.000.

Σε άλλη αίτηση συνταξιοδότησης υπάρχει έγγραφο με το οποίο η υπηρεσία σας ζητάει την πληρωμή εισφορών που υπερβαίνουν τις 6000 ευρώ.

Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν αρκετές ακόμα στην περιοχή όπου απαντάται από την υπηρεσία σας το πλαφόν των 4.000ευρω.

Αν η σωστή ερμηνεία του νόμου έχει ως πλαφόν τις 6.000ευρω τότε ισχύει για όλες τις περιπτώσεις οφειλών στο ταμείο του πρώην ΟΓΑ και δεν επιτρέπεται να στερούνται τις συντάξεις τους οι δικαιούχοι επιβαρυνόμενοι με το ποσό των 2.000ευρω αφού αίτηση συνταξιοδότησης τους μπαίνει στο αρχείο λόγω αδυναμίας εξόφλησης του παραπάνω ποσού.

Ευελπιστώ να διευκρινιστεί σύντομα και με σαφήνεια γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απαιτήσεις.

Θεωρώ σημαντικό τη διαμεσολάβηση για την επίλυση ατομικών και μεμονωμένων υποθέσεων ειδικά όταν τίθεται θέμα ίσης και δίκαιης μεταχείρισης για όλους.

Ημερομηνία: Δευτέρα 26 Ιουλίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Από: Τμήμα νομοθεσίας συντάξεων μη μισθωτών

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με το ακριβές ποσό που πρέπει να εξοφλείται από τους αιτούντες συνταξιοδότηση στο ταμείο του πρώην ΟΓΑ

Καλημέρα σας. Σε απάντηση του μηνύματος σας, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας με το αρ. 225902/17.06.2Ο21 γενικό έγγραφο έδωσε οδηγίες για την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών βάσει των διατάξεων των άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2Ο21.

Συγκεκριμένα για αιτήματα συνταξιοδότησης : α) που έχουν υποβληθεί από 24.04.2021 (ημερομηνία ισχύος των νέων διατάξεων), β) που υποβλήθηκαν πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής και γ) που υποβλήθηκαν πριν τις 24.04.2021, είχε κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής αλλά έως την ψήφιση του 4798/2021 δεν είχε παρέλθει η δίμηνη προθεσμία, το όριο οφειλής για τον τ.ΟΓΑ (μόνο για εισφορές από την υπαγωγή στην ασφάλιση του τέως Φορέα) δεν ξεπερνούν τις 6000 ευρώ.

Η οφειλή αυτά παρακρατείται σε έως 60 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50ευρώ.

Τέλος, για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης που έως 23.04.2021 έληξε η δίμηνη προθεσμία για την εξόφληση της οφειλής, έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις από το εποπτεύον Υπουργείο προκειμένου εν συνεχεία να δοθούν οδηγίες για τον χειρισμό τους, στις περιφερειακές υπηρεσίες του Φορέα.   www.agronews.gr

 

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ειδικοί κατέγραψαν 46 αρνητικές συνέπειες των social media

Νέα μελέτη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έφεραν πολυεπίπεδες μεταβολές και μικρές αλλά και μεγάλες επαναστάσεις σε κάθε τομέα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

«Ταφόπλακα» στις λαϊκές αγορές από τον Άδωνι!

Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο Πισσαρίδη, που οδηγεί στον αφανισμό τις μικρές επιχειρήσεις των αγροτών – παραγωγών Νέο γύρο σφοδρών αντιδράσεων προκαλεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που αλλάζει άρδην το τοπίο στις λαϊκές αγορές.

Πώς οι ανατιμήσεις αλλάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Μέχρι τον Μάρτιο του 2022 εκτιμάται ότι θα διαρκέσει η επίδραση των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, μεταφορικό και ενεργειακό κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων διατροφής.

Πανσέληνος στον Κριό στις 20 Οκτωβρίου - Προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Στις 20 Οκτωβρίου 2021, η Πανσέληνος σχηματίζεται στο ζώδιο του Κριού. Πρόκειται για ένα πύρινο φεγγάρι που έρχεται να ρίξει φως σε θέματα που αφορούν το θάρρος, τον ανταγωνισμό, την επιθετικότητα, τον αυθορμητισμό, το Εγώ μας.

Oι κωδικοί ΟΣΔΕ ανά Περιφέρεια που δίνουν τα επιπλέον 29 μόρια στους υποψήφιους Νέους Αγρότες 2021

Η συγκεκριμένη λίστα αφορά τα 12 μόρια (μέγιστο) που προσφέρει το κριτήριο του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας και τα 17 μόρια (μέγιστο) σύμφωνα με το κριτήριο συμβολής του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας.

Ρωσία- ΝΑΤΟ: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο

Του Δημήτρη Λιάτσου * Τελικά ολοκληρώνεται ένα «διαζύγιο» το οποίο είχε γίνει οφθαλμοφανές από το 2015. Η Μόσχα αποφάσισε να  απαντήσει στην πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ να απελάσει οκτώ συνεργάτες της μόνιμης ρωσικής αντιπροσωπείας στην έδρα του Συνασπισμού, στις Βρυξέλλες.

Έδεσσα: «Λουκέτο» στη ΜΕΘ του νοσοκομείου λόγω έλλειψης προσωπικού

Μεγάλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα , με τα κρούσματα να πληθαίνουν διαρκώς, τους εμβολιασμούς να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και τις  αναστολές εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών να αποβαίνουν σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων .

Επιστρεπτέες προκαταβολές – Έρχεται ο λογαριασμός.Μέσω myAADE η ενημέρωση για ποσά επιστροφής

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ενημερωθούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν λάβει Επιστρεπτέες Προκαταβολές για τα ποσά που οφείλουν και πρέπει να επιστρέψουν στο Δημόσιο.

σουφλέ σοκολάτας η πιο εύκολη συνταγή.

Υλικά: 125gr κουβερτούρα 1 κουταλιά βούτυρο 1 κουταλιά καστανή ζάχαρη 1 κουταλιά αλεύρι 1 κουταλιά κακάο 1 αυγό 1 πρέζα γαρίφαλο

ΗΠΑ – Για πρώτη φορά στον κόσμο γιατροί συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο νεφρό από χοίρο

Χειρουργοί στη Νέα Υόρκη συνέδεσαν με επιτυχία σε άνθρωπο – για πρώτη φορά στον κόσμο – ένα νεφρό που είχε αναπτυχθεί στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Το όργανο λειτούργησε κανονικά, κάτι που ανοίγει πιθανώς το δρόμο για μια νέα πηγή οργάνων προς μεταμόσχευση προερχόμενων από ζώα.