Πριμ εξόδου αγροτών ανάλογο δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται με πλαφόν έως 50.000 ευρώ πριν τις εκλογές...

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η σχετική παρέµβαση, η πρόβλεψη της οποίας είχε αποτυπωθεί και στην ανάλυση αναγκών για τη νέα προγραµµατική περίοδο, έχει ξεκινήσει ήδη να σχεδιάζεται ως µία πρόταση στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία µέχρι το Σεπτέµβριο θα βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της γενικής γραµµατείας. Από εκεί και πέρα είναι πολιτικό το ζήτηµα και στην ευθύνη της ηγεσίας του υπουργείου, αν τελικά θα βρίσκεται στις προκηρύξεις από το 2023 και µετά. Υπενθυµίζεται ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί ένα υπο-µέτρο του Μέτρου «Συνεργασία» στη νέα ΚΑΠ και προβλέπει τη σύµπραξη ενός νεαρού και ενός αγρότη κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης που υλοποιούν ένα επενδυτικό πλάνο για κάποια χρόνια (έως 7ετία). Στο τέλος του επενδυτικού πλάνου η εκµετάλλευση πηγαίνει στα χέρια του νεαρού αγρότη και ο µεγαλύτερος, αποζηµιώνεται µε το πριµ εξόδου. Η µορφή της ενίσχυσης µπορεί να είναι ετήσια ή εφάπαξ.     

Όπως είχε αποκαλύψει µάλιστα στην Agrenda, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου µε συνέντευξή του, για την ενεργοποίηση του Μέτρου στην Ελλάδα έχουν πέσει διάφορες ιδέες στο τραπέζι, και κατά την άποψή του το πριµ θα πρέπει να συνδέεται µε το ύψος των ενισχύσεων που λαµβάνουν οι αγρότες κοντά σε ηλικία σύνταξης βάση των δικαιωµάτων που έχουν και τα οποία θα παραχωρήσουν.

Από τη µία λοιπόν οι µεγάλοι σε ηλικία αγρότες που είχαν σκοπό να πουλήσουν, τώρα µπαίνουν σε δεύτερες σκέψεις διατηρώντας την εκµετάλλευσή τους για λίγο καιρό ακόµα, ενώ, από την άλλη κάποιοι προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν τον αριθµό δικαιωµάτων και στρεµµάτων, µε την ελπίδα ότι µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να µεγιστοποιηθεί η µελλοντική τους πληρωµή βάσει αυτού του Μέτρου.     

Το βρετανικό µοντέλο µε µέγιστο ποσό 100.000 λίρες για το πριµ εξόδου

Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση της Αγγλίας που λόγω Brexit και σταδιακής κατάργησης των άµεσων ενισχύσεων, θα ενεργοποιήσει ένα παρόµοιο µέτρο, το οποίο προσφέρει έως 100.000 αγγλικές λίρες (115.000 ευρώ) σε αγρότες που θα εγκαταλείψουν πρόωρα το επάγγελµά τους. Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση του βρετανικού υπουργείου Γεωργίας, το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται µε βάση της άµεσες ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες.  Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται µε ένα σταθερό αριθµό (2,35) που αντιπροσωπεύει τα έτη 2022-2027 (περίοδος αναφοράς) που συνυπολογίζει τη σταδιακή µείωση των πληρωµών µέχρι την ολική κατάργησή τους. Για παράδειγµα, ένας Βρετανός αγρότης που είναι να λάβει 40.000 λίρες κατά την περίοδο αναφοράς, θα πληρωθεί εφάπαξ 94.000 λίρες για να εγκαταλείψει την εκµετάλλευσή του. Το εφάπαξ ποσό δίνεται για να αντικαταστήσει όλες τις άµεσες πληρωµές των αγροτών για το 2022 και για το µέλλον.    www.agronews.gr