Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΓΚΥΡΑ 10.452 ......
     ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  6114 58,50%      ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   4338 41,50%.