Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .

ΕΓΚΥΡΑ  14.466 ........
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ   8.322 56,82%    ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   6,324 43,18%