Το ΕΣΡ δέχεται ότι τον αριθμό των αδειών ορίζει ο υπουργός

Και το ΕΣΡ κρίνει πως η αρμοδιότητα για τον ορισμό του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών ανήκει στον...

εκάστοτε υπουργό Επικρατείας. Το έχει αποδεχθεί και η ΝΔ, με τη σχετική διάταξη στον νόμο Ρουσόπουλου! Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΕΣΡ για το 2014, με υπογραφές τού τότε προέδρου Ιωάννη Λασκαρίδη και της αντιπροέδρου Λίνας Αλεξίου, που κατατέθηκε στην πρώην πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν αφήνει καμία αμφιβολία.
Η αναφορά του ΕΣΡ στην Έκθεση Πεπραγμένων  2014 για τις αρμοδιότητες του υπουργού, παραπέμποντας στο νόμο Ρουσοπουλου
Η αναφορά του ΕΣΡ στην Έκθεση Πεπραγμένων 2014 για τις αρμοδιότητες του υπουργού, παραπέμποντας στο νόμο Ρουσοπουλου.


Το βασικό επιχείρημα της ΝΔ, με το οποίο καταψήφισε τον ορισμό νέων μελών του ΕΣΡ, ήταν ότι περιορίζεται η ανεξαρτησία της Αρχής με τη δυνατότητα που δίνεται στον υπουργό, με βάση τον νόμο 4339/2015, να ορίζει τον αριθμό των αδειών. Το συγκεκριμένο επιχείρημα καταρρίπτεται από την ίδια την Αρχή, η οποία στην έκθεση του 2014 αναφέρει πως > «ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης, εμβέλειας και χαρακτήρα προγράμματος θα προσδιοριστεί με απόφαση του υπουργού, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ΓΓ Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση».
Αναφέρει και κάτι άλλο το ΕΣΡ. Πως μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (3578/2010), «η νόμιμη λειτουργία των σταθμών περιφερειακής / τοπικής εμβέλειας συνδέεται πλέον με δύο προϋποθέσεις (άρθρο 8, παρ. 1 και 2, ν. 4038/2012):
Την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία.
Την υποβολή αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 2 του ν. 3592/2007 (έγκριση μετάδοσης από το ΕΣΡ του αναλογικού προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία)».
Το ΕΣΡ υπογραμμίζει και τη δική του αρμοδιότητα. Κατά τον νόμο, είναι το ίδιο αρμόδιο για την προκήρυξη, τον έλεγχο των αιτήσεων και την έκδοση των αδειών, αναφέρει στην έκθεση.

Λύση μέσω Προέδρου της Δημοκρατίας
Για να προχωρήσει η διαδικασία, οφείλουν πλέον και οι δύο εμπλεκόμενοι να συμβιβαστούν και να καταλήξουν στη συγκρότηση του ΕΣΡ, ενδεχομένως και με παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, όπως πρότεινε ο καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης. Η ΝΔ δεν διαθέτει πλέον κανένα πολιτικό επιχείρημα, καθώς η «καμπάνια» περί υπερεξουσιών του υπουργού καταρρίπτεται από την αρχή έως το τέλος. Η διάταξη αυτή έχει την υπογραφή του Θόδωρου Ρουσόπουλου στον ν. 3592/2007 και την έγκριση του ΕΣΡ. Και η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, αν συναινέσει η ΝΔ στη συγκρότηση της Αρχής, δεν θα έχει κανένα επιχείρημα για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει την προκήρυξη η ίδια.

typologies.gr