«Stop» στις προσλήψεις με κριτήριο την ηλικία!

Συνήγορος του Πολίτη: Απαγορεύεται οι εταιρίες να θέτουν όρια στις αγγελίες αναζήτησης προσωπικού...

Ρεπορτάζ
Νάσος Χατζητσάκος
«Βέτο» στις προσλήψεις βάσει ηλικιακού κριτηρίου θέτει ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), καλώντας τις επιχειρήσεις να μην προχωρούν σε διακρίσεις που αντιβαίνουν τη νομοθεσία. Αφορμή για την παρέμβαση αυτή στάθηκε αγγελία μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων καφεστίασης, η οποία και τροποποιήθηκε ύστερα από τις συστάσεις του ΣτΠ.
O Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε πρόσφατα ότι στην ιστοσελίδα γνωστής αλυσίδας καταστημάτων καφεστίασης, στο σύνολο των αναρτηµένων αγγελιών αναζήτησης υπαλλήλων, ετίθετο ανώτατο και κατώτατο ηλικιακό όριο, από 20 έως 35 ετών, ως κριτήριο πρόσληψης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 19 Ιουνίου 2019 ήταν αναρτηµένες 20 αγγελίες στον ιστότοπο της επιχείρησης, οι οποίες αφορούσαν θέσεις barista, service, ταµείου, delivery και υπευθύνου καταστήµατος για τη στελέχωση καταστηµάτων της ανά την Ελλάδα.
Σε όλες ανεξαιρέτως τις αγγελίες υπήρχε ηλικιακό όριο τα 20 έως 35 έτη, ενώ για τη θέση delivery το όριο ήταν τα 20 έως 30 έτη.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον ΣτΠ, αποκλείονταν αυτοδικαίως υποψήφιοι μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας, χωρίς να είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο η ηλικία μπορούσε να συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων.
Παραβίαση
Έπειτα από τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ο Συνήγορος ενημέρωσε εγγράφως την εταιρία ότι «σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, η ανωτέρω πρακτική αποτελεί παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας».
Ζήτησε, δε, την αλλαγή της πολιτικής προσλήψεων της «αλυσίδας», προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί µε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας κατά των διακρίσεων. Η εταιρία συμμορφώθηκε πλήρως με τις συστάσεις του Συνηγόρου, εξαλείφοντας το κριτήριο της ηλικίας από όλες τις αγγελίες της.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 4443/2016 απαγορεύεται κάθε µορφή άµεσης ή έµµεσης διάκρισης λόγω φυλής, χρώµατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισµού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας.
Η απαγόρευση αυτή εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και καταλαµβάνει, µεταξύ άλλων: «Tους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελµατικής εξέλιξης».
Εξαίρεση από αυτή την καθολική απαγόρευση προβλέπεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία «η διαφορετική µεταχείριση βασίζεται σε χαρακτηριστικό σχετικό µε τους λόγους διάκρισης, το οποίο λόγω της φύσης ή του πλαισίου των συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη».
δημοκρατια

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Με την αγορά ή με τους πολίτες;

Ρωσικό δημοσίευμα: Γιατί η Ελλάδα θα πληρώσει από τις πρώτες για τη ρωσοφοβία

Το μεγάλο… σορτάρισμα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ...Ειδήσεις πίσω από τις κάμερες

ζώδια Πανσέληνος στον Τοξότη στις 14 Ιουνίου

«Φωτιά» τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Σχεδόν 1.000 ευρώ για να ταξιδέψει μια οικογένεια στη Ρόδο

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων