Την Κυριακή 29 Μαΐου η επέτειος μνήμης στον Καρακόλιθο.

επέτειος μνήμης στον Καρακόλιθο.