Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΕΚΔΟΤΟ Ας μην το ρισκάρουμε...

Ένας άντρας παίρνει το παρακάτω τηλεγράφημα:

'Πεθερά νεκρή. Παρακαλώ ενημερώστε αν θέλετε ταφή, αποτέφρωση ή ταρίχευση.'

Οπότε εκείνος στέλνει την απάντηση:
'Ας μην το ρισκάρουμε. Και τα τρία παρακαλώ. http://www.geladeros.gr/