Αποκαλύπτουμε τα stress tests - ΑΜΚ 15 δισ. ανακοινώνουν οι τράπεζες – Τα λιγότερα η Eurobank τα περισσότερα η ΕΤΕ

Από τα stress tests αυτό που ενδιαφέρει τους επενδυτές είναι....το βασικό σενάριο και
οι...ελάχιστες αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου....
Στα 15 δισ. θα διαμορφωθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών στα stress tests που θα δημοσιευθούν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου του 2015 στις 11:30 το πρωί ώρα Ελλάδος. 
Με βάση πληροφορίες οι κεφαλαιακές ανάγκες συνολικά θα διαμορφωθούν στα 15 δισεκ. ευρώ έναντι 12,4-13 δισεκ. πληροφοριών που μεταδώσαμε χθες αλλά κοντά στις κατά καιρούς αναφορές μας για 14 δισ….  
Με βάση τον σχεδιασμό οι τράπεζες θα ανακοινώσουν αυξήσεις κεφαλαίου για όλο το ποσό των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή για τα 15 δισεκ. 
Ωστόσο θα υποχρεούνται να καλύψουν τις ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου του βασικού σεναρίου που εκτιμώνται σε 3,6 με 4,4 δισεκ. 
Στις ελάχιστες ΑΜΚ έχουν αφαιρεθεί τα εκτιμώμενα ποσά από τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιακών – ακόμη και των senior - σε μετοχές. 

Η διαδικασία 

Οι τράπεζες θα ανακοινώσουν αυξήσεις κεφαλαίου για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή τα 15 δισεκ. 
Όμως η υποχρέωση των τραπεζών εξαντλείται στις ελάχιστες ΑΜΚ του βασικού σεναρίου. 
Η ΕΚΤ και ο SSM αποδέχονται την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης όπως ορίζεται στον νόμο. 
Συγκεκριμένα το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί σε ποσοστό 75% με cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα και 25% με μετοχές. 
Τα cocos θα φέρουν επιτόκιο 8% από 9% που αρχικώς σχεδιαζόταν. 
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. 
Η Eurobank εμφανίζει κεφαλαιακές ανάγκες 2,1 δισεκ. ευρώ αλλά οι ιδιώτες μέτοχοι της τράπεζας θα έχουν υποχρέωση να καλύψουν μόνο τα 700-500 εκατ και προαιρετικά οτιδήποτε υψηλότερο του ποσού αυτού. 
Οπότε οι επενδυτές μην ξαφνιαστούν αν δουν οι τράπεζες να ανακοινώνουν αυξήσεις κεφαλαίου 15 δισεκ. 

Οι ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου 

Με βάση όλες τις ενδείξεις οι ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι 3,6 δισεκ. ίσως και να φθάσουν στα 4,4 δισεκ. ευρώ 
Υπάρχει μια σχετική σύγχυση με τον όρο ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου καθώς δεν είναι σαφές ποια θα είναι η ακριβής συμμετοχή των κατόχων ομολόγων που θα συμμετάσχουν στις προσφορές ανταλλαγής. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες θα υποβάλλουν δημόσιες προσφορές ανταλλαγής στους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικών κεφαλαίων και senior ομολόγων. 

Τα ιδιαίτερα στοιχεία των stress tests 

Σειρά κατάταξης με βάση τις λιγότερες προς περισσότερες κεφαλαιακές ανάγκες στα συνολικά stress tests 
Θέση 1 Eurobank (τις λιγότερες κεφαλαιακές ανάγκες)
Θέση 2 Alpha bank 
Θέση 3 Πειραιώς 
Θέση 4 Εθνική (τις περισσότερες κεφαλαιακές ανάγκες)

Ανάλυση κατά τράπεζα 

Η Eurobank – αποτελεί έκπληξη – εμφανίζει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στα συνολικά stress tests περίπου στα 2 με 2,15 δισεκ. ευρώ. 
Η Eurobank υποστηρίχθηκε σημαντικά από τα 2,86 δισεκ τις ΑΜΚ του 2014 καθώς και από το γεγονός ότι δεν έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές 950 εκατ (και 225 εκατ του ΤΤ). 
Επίσης εμφάνισε καλύτερη εικόνα στα NPLs. 

Η Alpha bank εμφανίζει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο βασικό σενάριο αλλά συνολικά εμφανίζει την δεύτερη καλύτερη επίδοση στα stress tests περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank βρίσκεται στην δεύτερη καλύτερη θέση για τους ίδιους λόγους με την Eurobank, υλοποίησε ΑΜΚ και εμφανίζει καλή συμπεριφορά των NPLs ωστόσο έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές 950 εκατ ευρώ. 
Αν δεν τις είχε αποπληρώσει δεν θα χρειαζόταν ΑΜΚ για το βασικό σενάριο. 

Η Πειραιώς εμφανίζει τις δεύτερες μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες και τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου.
Συνολικά εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 4,6 με 4,9 δισεκ. ευρώ.  
Η Πειραιώς εμφανίζει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες λόγω του μεγάλου χαρτοφυλακίου NPLs αλλά και λόγω του γεγονότος ότι αποπλήρωσε τις προνομιούχες μετοχές 750 εκατ. 
Με 32 δισεκ. NPLs είναι προφανές ότι θα εμφάνιζε από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες. 

Η Εθνική εμφανίζει τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο και τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες συνολικά. 
Το βασικό σενάριο των stress tests της Εθνικής θεωρείται διαχειρίσιμο αλλά το δυσμενές σενάριο της Εθνικής θα είναι το υψηλότερο.
Γιατί; 
Η Εθνική έχει μεγάλη έκθεση στο ελληνικό χρέος σε σχέση με τις άλλες τράπεζες (περιλαμβάνεται και το swaps της Goldman).
Η έκθεση σε χρέος και δανεισμό προς το ελληνικό κράτος στρεσαρίστηκε στα stress tests με συντελεστή 17%. 
Επίσης η έκθεση της Εθνικής στην Finansbank είχε μεγάλο συντελεστή επιβάρυνσης.
Η Εθνική θα καλύψει το δυσμενές σενάριο με cocos και πουλώντας μάλλον στρατηγικό ποσοστό της Finansbank δηλαδή τουλάχιστον 51% ή 67% θα αποπληρώσει σύντομα όλα τα cocos και θα καλύψει και το δυσμενές σενάριο. 

Ως εκ τούτων οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στα stress tests για τις 4 συστημικές τράπεζες φθάνουν τα 14,95 με 15 δισεκ. ευρώ.. 

Κατανομή βασικού και δυσμενούς σεναρίου 

Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 15 δισεκ. ευρώ περίπου τα 8 δισεκ. αφορούν το δυσμενές σενάριο και τα υπόλοιπα 7 δισεκ. το βασικό σενάριο. 
Το δυσμενές σενάριο 
Αυτό σημαίνει ότι τα cocos με μια αναλογία 75% προς 25% μετοχές θα φθάσουν τα 6 δισεκ. ευρώ και 2 δισεκ. θα είναι οι μετοχές του δυσμενούς σεναρίου που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ.
Το βασικό σενάριο 
Περιλαμβάνει προαιρετικές προτάσεις για τα ομολογιακά κάθε είδους μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικά και senior bond.
Στόχος είναι τα 2 δισεκ ίσως και 2,7 δισεκ. σε ένα πολύ θετικό σενάριο. 
Ουσιαστικά οι τράπεζες πρέπει να αντλήσουν περίπου 4 με 4,4 δισεκ. ευρώ από τις ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου.

Υποσημείωση 

Οι ελάχιστες αναγκαίες ΑΜΚ και γενικώς το βασικό σενάριο θα καλυφθούν επιτυχώς από τις 4 ελληνικές τράπεζες το αργότερο έως 10-15 Δεκεμβρίου του 2015. 
Οι νέες ΑΜΚ θα ανακοινωθούν το Σάββατο 31/10/2015 Stress tests ελληνικών τραπεζών 31 Οκτωβρίου 2015 
Τράπεζες Συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες Ελάχιστες ΑΜΚ βασικού σεναρίου 
Εθνική 5,2-5,3 δισ 

λόγω του χειρότερου δυσμενούς σεναρίου 
800 εκατ (από αρχική εκτίμηση 1,3 δισ)
Πειραιώς4,6 - 4,9 δισ1,6 δισ
Eurobank 2 - 2,15 δισ700 εκατ έως 500 εκατ 
Alpha bank 2,5-2,6 δισ500 εκατ
Σύνολο 14,95-15 δισ3,6-4,4 δισ*
*Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται σχετίζονται με την συμμετοχή των ομολογιακών βάση των προσφορών ανταλλαγής 

Τα ποσά που παρουσιάζονται αποτελούν βασική πρόβλεψη του bankingnews.grαπό τις 26 Σεπτεμβρίου πλην της Εθνικής που έχουν αναθεωρηθεί και μερικώς της Alphabank

www.bankingnews.gr

HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιατί η Ελλάδα έχει τις ακριβότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη...

Explainer: Τι «βόμβα» έσκασε, πάλι, για το Facebook στην Αυστραλία;...

«Σύντομα θα σταματήσουν να τυπώνουν βιβλία σε χαρτί»

Κίνα κατά ΗΠΑ: «Χρησιμοποιούν τις δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες για να καταστρέφουν χώρες»

μακαρονόπιτα με χοντρό μακαρόνι, φέτα και γραβιέρα

Τι θέλουν οι άντρες από τον γάμο τους με βάση το ζώδιό τους...

Προβλέψεις για όλα τα ζώδια.Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Δία...

Η Ρωσία αναγνωρίζει το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος: Ανοίγει προξενείο στα Κατεχόμενα!

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων