Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αποκαλύπτουμε τα stress tests - ΑΜΚ 15 δισ. ανακοινώνουν οι τράπεζες – Τα λιγότερα η Eurobank τα περισσότερα η ΕΤΕ

Από τα stress tests αυτό που ενδιαφέρει τους επενδυτές είναι....το βασικό σενάριο και
οι...ελάχιστες αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου....
Στα 15 δισ. θα διαμορφωθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών στα stress tests που θα δημοσιευθούν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου του 2015 στις 11:30 το πρωί ώρα Ελλάδος. 
Με βάση πληροφορίες οι κεφαλαιακές ανάγκες συνολικά θα διαμορφωθούν στα 15 δισεκ. ευρώ έναντι 12,4-13 δισεκ. πληροφοριών που μεταδώσαμε χθες αλλά κοντά στις κατά καιρούς αναφορές μας για 14 δισ….  
Με βάση τον σχεδιασμό οι τράπεζες θα ανακοινώσουν αυξήσεις κεφαλαίου για όλο το ποσό των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή για τα 15 δισεκ. 
Ωστόσο θα υποχρεούνται να καλύψουν τις ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου του βασικού σεναρίου που εκτιμώνται σε 3,6 με 4,4 δισεκ. 
Στις ελάχιστες ΑΜΚ έχουν αφαιρεθεί τα εκτιμώμενα ποσά από τις προσφορές ανταλλαγής των ομολογιακών – ακόμη και των senior - σε μετοχές. 

Η διαδικασία 

Οι τράπεζες θα ανακοινώσουν αυξήσεις κεφαλαίου για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή τα 15 δισεκ. 
Όμως η υποχρέωση των τραπεζών εξαντλείται στις ελάχιστες ΑΜΚ του βασικού σεναρίου. 
Η ΕΚΤ και ο SSM αποδέχονται την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης όπως ορίζεται στον νόμο. 
Συγκεκριμένα το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί σε ποσοστό 75% με cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα και 25% με μετοχές. 
Τα cocos θα φέρουν επιτόκιο 8% από 9% που αρχικώς σχεδιαζόταν. 
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. 
Η Eurobank εμφανίζει κεφαλαιακές ανάγκες 2,1 δισεκ. ευρώ αλλά οι ιδιώτες μέτοχοι της τράπεζας θα έχουν υποχρέωση να καλύψουν μόνο τα 700-500 εκατ και προαιρετικά οτιδήποτε υψηλότερο του ποσού αυτού. 
Οπότε οι επενδυτές μην ξαφνιαστούν αν δουν οι τράπεζες να ανακοινώνουν αυξήσεις κεφαλαίου 15 δισεκ. 

Οι ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου 

Με βάση όλες τις ενδείξεις οι ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι 3,6 δισεκ. ίσως και να φθάσουν στα 4,4 δισεκ. ευρώ 
Υπάρχει μια σχετική σύγχυση με τον όρο ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου καθώς δεν είναι σαφές ποια θα είναι η ακριβής συμμετοχή των κατόχων ομολόγων που θα συμμετάσχουν στις προσφορές ανταλλαγής. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες θα υποβάλλουν δημόσιες προσφορές ανταλλαγής στους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικών κεφαλαίων και senior ομολόγων. 

Τα ιδιαίτερα στοιχεία των stress tests 

Σειρά κατάταξης με βάση τις λιγότερες προς περισσότερες κεφαλαιακές ανάγκες στα συνολικά stress tests 
Θέση 1 Eurobank (τις λιγότερες κεφαλαιακές ανάγκες)
Θέση 2 Alpha bank 
Θέση 3 Πειραιώς 
Θέση 4 Εθνική (τις περισσότερες κεφαλαιακές ανάγκες)

Ανάλυση κατά τράπεζα 

Η Eurobank – αποτελεί έκπληξη – εμφανίζει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στα συνολικά stress tests περίπου στα 2 με 2,15 δισεκ. ευρώ. 
Η Eurobank υποστηρίχθηκε σημαντικά από τα 2,86 δισεκ τις ΑΜΚ του 2014 καθώς και από το γεγονός ότι δεν έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές 950 εκατ (και 225 εκατ του ΤΤ). 
Επίσης εμφάνισε καλύτερη εικόνα στα NPLs. 

Η Alpha bank εμφανίζει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο βασικό σενάριο αλλά συνολικά εμφανίζει την δεύτερη καλύτερη επίδοση στα stress tests περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank βρίσκεται στην δεύτερη καλύτερη θέση για τους ίδιους λόγους με την Eurobank, υλοποίησε ΑΜΚ και εμφανίζει καλή συμπεριφορά των NPLs ωστόσο έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές 950 εκατ ευρώ. 
Αν δεν τις είχε αποπληρώσει δεν θα χρειαζόταν ΑΜΚ για το βασικό σενάριο. 

Η Πειραιώς εμφανίζει τις δεύτερες μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες και τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου.
Συνολικά εκτιμάται ότι θα χρειαστεί 4,6 με 4,9 δισεκ. ευρώ.  
Η Πειραιώς εμφανίζει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες λόγω του μεγάλου χαρτοφυλακίου NPLs αλλά και λόγω του γεγονότος ότι αποπλήρωσε τις προνομιούχες μετοχές 750 εκατ. 
Με 32 δισεκ. NPLs είναι προφανές ότι θα εμφάνιζε από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες. 

Η Εθνική εμφανίζει τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο και τις υψηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες συνολικά. 
Το βασικό σενάριο των stress tests της Εθνικής θεωρείται διαχειρίσιμο αλλά το δυσμενές σενάριο της Εθνικής θα είναι το υψηλότερο.
Γιατί; 
Η Εθνική έχει μεγάλη έκθεση στο ελληνικό χρέος σε σχέση με τις άλλες τράπεζες (περιλαμβάνεται και το swaps της Goldman).
Η έκθεση σε χρέος και δανεισμό προς το ελληνικό κράτος στρεσαρίστηκε στα stress tests με συντελεστή 17%. 
Επίσης η έκθεση της Εθνικής στην Finansbank είχε μεγάλο συντελεστή επιβάρυνσης.
Η Εθνική θα καλύψει το δυσμενές σενάριο με cocos και πουλώντας μάλλον στρατηγικό ποσοστό της Finansbank δηλαδή τουλάχιστον 51% ή 67% θα αποπληρώσει σύντομα όλα τα cocos και θα καλύψει και το δυσμενές σενάριο. 

Ως εκ τούτων οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στα stress tests για τις 4 συστημικές τράπεζες φθάνουν τα 14,95 με 15 δισεκ. ευρώ.. 

Κατανομή βασικού και δυσμενούς σεναρίου 

Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 15 δισεκ. ευρώ περίπου τα 8 δισεκ. αφορούν το δυσμενές σενάριο και τα υπόλοιπα 7 δισεκ. το βασικό σενάριο. 
Το δυσμενές σενάριο 
Αυτό σημαίνει ότι τα cocos με μια αναλογία 75% προς 25% μετοχές θα φθάσουν τα 6 δισεκ. ευρώ και 2 δισεκ. θα είναι οι μετοχές του δυσμενούς σεναρίου που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ.
Το βασικό σενάριο 
Περιλαμβάνει προαιρετικές προτάσεις για τα ομολογιακά κάθε είδους μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικά και senior bond.
Στόχος είναι τα 2 δισεκ ίσως και 2,7 δισεκ. σε ένα πολύ θετικό σενάριο. 
Ουσιαστικά οι τράπεζες πρέπει να αντλήσουν περίπου 4 με 4,4 δισεκ. ευρώ από τις ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου.

Υποσημείωση 

Οι ελάχιστες αναγκαίες ΑΜΚ και γενικώς το βασικό σενάριο θα καλυφθούν επιτυχώς από τις 4 ελληνικές τράπεζες το αργότερο έως 10-15 Δεκεμβρίου του 2015. 
Οι νέες ΑΜΚ θα ανακοινωθούν το Σάββατο 31/10/2015 Stress tests ελληνικών τραπεζών 31 Οκτωβρίου 2015 
Τράπεζες Συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες Ελάχιστες ΑΜΚ βασικού σεναρίου 
Εθνική 5,2-5,3 δισ 

λόγω του χειρότερου δυσμενούς σεναρίου 
800 εκατ (από αρχική εκτίμηση 1,3 δισ)
Πειραιώς4,6 - 4,9 δισ1,6 δισ
Eurobank 2 - 2,15 δισ700 εκατ έως 500 εκατ 
Alpha bank 2,5-2,6 δισ500 εκατ
Σύνολο 14,95-15 δισ3,6-4,4 δισ*
*Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται σχετίζονται με την συμμετοχή των ομολογιακών βάση των προσφορών ανταλλαγής 

Τα ποσά που παρουσιάζονται αποτελούν βασική πρόβλεψη του bankingnews.grαπό τις 26 Σεπτεμβρίου πλην της Εθνικής που έχουν αναθεωρηθεί και μερικώς της Alphabank

www.bankingnews.gr

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

EMAIL THIVAHELLAS@YAHOO.COM


HELLASTHIVA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κλέλια Ρένεση για Νέα Σμύρνη: «Μαζέψτε τα μαντρόσκυλα και σκύψτε το κεφάλι»

Η Κλέλια Ρένεση έχει αποδείξει επαλειμμένα πως είναι από τα δημόσια πρόσωπα που δε διστάζει να πει την άποψή της και συχνά παίρνει θέση για βασικά θέματα που αφορούν την κοινωνία εκφράζοντας τις σκέψεις της με αρκετά αιχμηρό τρόπο. Αφορμή για το νέο δημόσιο ξέσπασμα της ηθοποιού στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κοροναϊό, οι παρενοχλήσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τα πρόσφατα επεισόδια αστυνομικής βία στη Νέα Σμύρνη.

Καταναλωτές: Η πανδημία άλλαξε για πάντα αγορές και πληρωμές

Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη για μία σειρά από αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σε ό,τι αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πληρωμές. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι η «μη επαφή» ήρθε για να μείνει. Από τη μια το 50% των καταναλωτών θα συνεχίσει να ψωνίζει online μόδα, όπως αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποίησε η μηχανή αναζήτησης καταστημάτων μόδας GLAMI, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 4.000 απαντήσεις, ενώ από την άλλη, το 93% των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε φυσικό κατάστημα γίνονται πλέον ανέπαφα, σύμφωνα με την Mastercard.

Με δέλεαρ τα υψηλά ενοίκια καλύπτονται με πάνελ 1.500 στρέμματα στον Δρυμό

Με «δέλεαρ» την προσφορά υψηλών τιµηµάτων για ετήσιο ενοίκιο που ανέρχονται στα 200 ευρώ το στρέµµα για συµβάσεις 25ετίας , µεσίτες οι οποίοι δρουν για λογαριασµό επενδυτών, «αλωνίζουν» την περιοχή και έχουν πείσει κυρίως ετεροαπασχολούµενους αγρότες κατόχους γης να π αραχωρήσουν τα χωράφια τους για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά .

Σύννεφα στην αγορά...

«Μαύρα σύννεφα» αρχίζουν να μαζεύονται απειλητικά για την αγορά τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και άλλων περιοχών της ελληνικής περιφέρειας, σύμφωνα με τους θεσμικούς εκπροσώπους τους, καθώς οι φετινές θερινές εκπτώσεις εξελίσσονται απογοητευτικά, ιδιαίτερα για τα ελληνικά μικρά εμπορικά καταστήματα.

Παιδική παχυσαρκία και bullying: Δύο συγκοινωνούντα δοχεία με τραγικές συνέπειες

«Το παιδί μου είχε πάντα την τάση να έχει κιλά. Οποιος δεν γνωρίζει την εξάρτηση από το φαγητό, δεν μπορεί να καταλάβει, η ζάχαρη και το αλάτι είναι ναρκωτικά. Ετσι πάχυνε. Είχαμε δυσκολίες να βρούμε ρούχα, να φορέσει ένα φόρεμα που ήθελε, να ακολουθήσει τις παρέες, ακόμη και λόγω ταχύτητας στο βάδισμα, να κάνει γυμναστική. Ολα αυτά οδήγησαν το παιδί να κλειστεί μέσα γιατί έτσι αισθανόταν ψυχολογικά καλύτερα.

Ποια εμβόλια πρέπει να κάνει το κουτάβι μου...

Όταν γεννιούνται τα κουτάβια, βασίζονται πλήρως στα αντισώματα που παρέχονται στο μητρικό γάλα. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται από επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Οι μηνιαίες προβλέψεις του Αυγούστου με βάση το δεκαήμερο της γέννησης σας...

ΚΡΙΟΣ 1ο δεκαήμερο Οι υποχρεώσεις θα είναι αρκετές μέσα στον μήνα όμως αυτό δεν θα σε πτοήσει στην περίοδο των διακοπών. Αντίθετα με τον γνωστό δυναμισμό σου θα βρεις τα πατήματα που χρειάζονται ώστε να κρατήσεις ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ξεκούρασης. Ο Άρης στην Παρθένο στις αρχές του μήνα μπορεί να επιβαρύνει το πρόγραμμά σου,

Κυκλαδίτικη λαδένια πίτσα με κρεμμύδια, ντομάτες και ελιές από την Κίμωλο.

ΥΛΙΚΑ (για ένα ταψί διαμέτρου 35-40 εκ.) 450-500 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις 250 ml περίπου χλιαρό νερό 1 φακελάκι ξερή μαγιά 1 κ.γ. κοφτό αλάτι

Τι να κάνετε εάν ο σκύλος σας φοβάται το νερό...

Έχετε σίγουρα δει σκυλάκια-δεινούς κολυμβητές να κλέβουν την παράσταση ,όχι μόνο σε ταινίες αλλά και δίπλα σας σε κάποια παραλία! Ωστόσο υπάρχουν και τα σκυλάκια που φοβούνται το νερό. Πώς όμως θα μπορέσετε να μάθετε και στο δικό σας να κολυμπά χωρίς φόβο και πρωτίστως με ασφάλεια;

Κατεχόμενα – Ισορροπίες και φόβοι μετά την κρίση στα Βαρώσια

Οριακή και εξαιρετικά δύσκολη χαρακτηρίζουν την κατάσταση στο Κυπριακό υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές με αφορμή τις ανακοινώσεις του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα Βαρώσια και το βλέμμα κυρίως στην επιμονή της Αγκυρας για αλλαγή της βάσης λύσης από ομοσπονδιακό μοντέλο σε μοντέλο δύο ανεξάρτητων κρατών.